عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

مقدمه

علم تلاش آگاهانه، منظم و سازمان‌یافته برای حل یک مساله یا دشواری ذهنی است. توسعه کمی و کیفی جوامع ناشی از تولید علم در آن جوامع است، که در این راستا تحقیقات علمی از ارزش بالایی برخوردارند. تحقیق فرآیندی است منظم که از طریق آن می‌توان پاسخ‌هایی را برای سوال‌های موردنظرمطرح شده،  پیرامون موضوع تحقیق به دست آورد (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ص ۲۸).

عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت های سازمان دارد و روش ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد، همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و آکادمیک است. از طرفی توان مدل های تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد و اندازه گیری کارایی سبب شده است که تحقیقات وسیعی در حوزه‎های علمی مختلف انجام گیرد. با توجه به اهمیت بسیار بالای بانک ها در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در این بخش از پژوهش به قسمت بسیار مهم از فرآیند تحقیق که همان تبیین مدل های مورد استفاده در تحقیق است اشاره می کنیم. همچنین روش تحقیق، جامعه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات را مرور می نماییم. در انتها نیز داده های مورد استفاده در پژوهش آورده شده است.

۳-۲ روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. از نظر نوع، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیل می باشد. در این پژوهش دنبال این هستیم که عملکرد شعبه های بانک کشاورزی را بررسی کرده و در مورد شعبه های ناکارا علت عملکرد ضعیف آنها را بیابیم. برای اندازه گیری کارایی شعبه‎های بانک کشاورزی، تکنیک DEA  مورد استفاده قرار می گیرد که برای اجرای این تکنیک از نرم افزارDEAP استفاده شده است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

  • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

  • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
  • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
  • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.
  • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
  • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد