دانلود پایان نامه

۱- ۶ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱ تعاریف نظری

۱-۶-۱-۱ شیشه (مت آمفتامین)

زیر گروهی از ترکیبات آمفتامین است و در ایران به نام «شیشه» شناخته می شود. «آمفتامین، یک ترکیب هم خانواده از بی- فنی لیزوپروپیلامین[۱]و مقلد غیرمستقیم سمپاتیک[۲] است که مصرف مزمن آن منجر به تحمل[۳] و از نظر کلینیکی باعث افسردگی و خستگی می شود» (فیشر و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۶). «این مادۀ مخدر روان گردان می تواند به صورت های تزریق، تدخین[۴] ،از راه بینی[۵]، و یا خوراکی استفاده شود و کاربرد طولانی مدت با دوز بالای آن منجر به وابستگی می شود» (آنجلینا و همکاران، ۲۰۰۰، ص ۱).

 

۱-۶-۱-۲ وابستگی به مواد

انجمن روانپزشکی آمریکا[۶] (۲۰۰۰)، علایم وابستگی به مواد را شامل مجموعه ای از علایم فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی می داند که براساس آن فرد علی رغم داشتن اختلالات وابسته به مواد ،مصرف آن را ادامه می­دهد، در چنین مواردی الگویی از مصرف وجود دارد که معمولاً منجر به تحمل، محرومیت و رفتار اجباری برای مصرف می شود. مطابق با این تعریف سوء مصرف مواد منجر به تخریب کارکردهای روانی یا جسمانی می شود، در حالی که وابستگی وقتی ایجاد می شود که فرد به صورت اجباری و غیرقابل کنترل به مصرف پرداخته و در صورت عدم مصرف علائم ترک[۷] را نشان می دهد (ابوصالح[۸]،  ۲۰۰۶).

[۱]– b- Phenylisopropylamine

[۲]– Sympathomimetic

[۳]– Tolerance

[۴]– Smoke

[۵]– Snort

[۶]– APA

[۷]– Withdrawal Symptoms

[۸]-Abou-Saleh

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه