پایان نامه بین زایش فقر با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه

پایان نامه بین زایش فقر با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه

–  توان پرداخت خانوار:

توان یا ظرفیت پرداخت خانوار عبارت است از درآمد مؤثر خانوار (یا درآمد گزارش شده در پیمایش) منهای هزینه معاش. با کسر هزینه معاش از هزینه کل، ظرفیت پرداخت خانوار به دست می آید (کاوسی و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۰).

در پژوهش حاضر توان پرداخت بر مبنای درآمد گزارش شده در پیمایش و از رابطه زیر محاسبه میشود:

توان پرداخت خانوار= هزینه معاش – درآمد کل

۲-۲-۴-  هزینه معاش:

سهم هزینه معاش برای هر استان با حداقل دو سال تاخیر از سوی سازمانهای مربوطه ارائه می گردد. در سال ۱۳۹۱ هزینه خوراک و آشامیدنی‌ها در استان اردبیل با ۳۳٫۱ درصد از کل هزینه‌های ناخالص سالانه ی یک خانوار به عنوان هفتمین استان کشور گزارش شده است. این سهم برای استان تهران ۱۷٫۹درصد است (سایت مرکز آمار ایران، ۱۳۹۳)

چنانچه پیش تر اعلام شد کمترین هزینه در بخش معاش (خوراکی ها) مربوط به استان هرمزگان به مبلغ سالیانه ۳۷ میلیون و ۹۳۶ هزار ریال میباشد. لذا این میزان به عنوان حداقل معاش لازم برای هر خانوار در نظر گرفته شد بر این اساس ابتدا نسبت این هزینه به متوسط درآمد استان در همین سال (۰۷۲/۷۶۳/۲۱۷ ریال) محاسبه شد این نسبت معادل ۴/۱۷ درصد درآمد متوسط میباشد بر همین اساس در محاسبه توان پرداخت هر خانوار معادل ۴/۱۷ درصد درآمد اعلامی در پیمایش، از در آمد کسر و به عنوان توان پرداخت آن خانوار در نظر گرفته شده است.

 ۲-۲-۵-  نسبت یا شاخص :O.O.P

شاخص O.O.P را از نسبت هزینه های سلامت هر خانوار (در این پژوهش O.O.Pهزینه های پرداخت از جیب هنگام دریافت خدمت ) به توان(ظرفیت) پرداخت آن خانوار محاسبه می نماییم.

توان پرداخت آن خانوار /  مقدار O.O.P هرخانوار =  نسبت O.O.P برای هر خانوار

۲-۲-۶-  تعیین خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت:

اگر نسبت O.O.P (عدد محاسبه شده در شاخص) بیش از ۴۰ % بود آن خانوار در گروه خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت قرار خواهد گرفت.

  ۲-۲-۷- ضریب جینی، منحنی لورنز:

به منظور تعیین عادلانه بودن تحمیل بارمالی سلامت از شاخص ضریب جینی که یک شاخص شناخته شده در اقتصاد است ، استفاده گردید. برای محاسبه ضریب جینی ابتدا منحنی تحت عنوان منحنی لورنز  تدوین می گردد .  در محور افقی این نمودار دهک های درآمدی و در محور عمودی فراوانی نسبی تجمعی متغیری که در نظر داریم عادلانه بودن توزیع آن را بررسی نماییم (در این مطالعه سهم هزینه های سلامت نسبت به کل درآمد خانوار و سهم هزینه های مستقیم از جیب به کل درآمد) قرار می گیرد . سطح زیر منحنی بین توزیع متغییر مورد نظر با قطر منحنی نشان دهنده مقدار عددی ضریب جینی است که مقدار این ضریب بین حداقل صفر تا حداکثر ۱ در نوسان است.  مقدار عددی بیشتر این شاخص، نشان دهنده غیر عادلانه بودن شدیدتر است.

 

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *