پایان نامه بیماری ایسکمیک قلب

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پزشکی

عنوان :

 بیماری ایسکمیک قلب

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

انفارکتوس میوکارد نرسیدن خون و اکسیژن کافی به یک منطقه از قلب است.ظهورنشانه هایMI

[1] ممکن است متنوع باشد و اکتروکاردیوگرافی نیز در حدود 50٪ از موارد غیرتشخیصی است،که خطری بالقوه برای تشخیص اشتباه است، از این رو ناگزیر،نیازمند سنجش بیومارکرهای قلبی هستیم. در این پژوهش سطح تروپونینI [2] سرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبی با CK-MB[3] سرم، که اندازه گیری تروپونینI با روش Immunoenzymometric  و با استفاده از کیت‌  AccuBind Kit و CK-MB به روش DGKC(استاندارد انجمن بیو شیمیایی آلمان) و IFCC (فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی) با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون با روش فتومتریک ، همچنین سیگاری و غیر سیگاری بودن به صورت پرسشنامه و میزان پارامترهای خونی مانند کلسترول، کاهش HDL و LDL [4]، و تریگلیسیرید که بیان کننده عارضه قلبی عروقی هستند، با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون ، با روش فتومتریک و سپس تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون t  مستقل، در 40 بیمار MI و 40 بیمار قلبی فاقدMI بیمارستان قلب سیدالشهدا ارومیه بررسی و مقایسه شده است.

نتایج نشان داد که بین کلسترول، LDL و کاهش HDL بیماران دارای  MI  و  بیماران فاقد MI تفاوت معنی داری ( 001/0P ) و بین تری گلیسیرید دو گروه تفاوت معنی داری( 05/0P  ) وجود دارد. در ارتباط با مصرف سیگار بین بیماران MI با 5/37% و بیماران فاقد MI با 17% تفاوت چشمگیری وجود داشت.

نتایج حاصل از مقایسه cTnI  وCK-MB  بیماران دارای  MI و فاقد  MI نشان داد که بین cTnI  بیماران فاقد  MIو دارای  MI  و همچنین CK-MB بیماران فاقد  MIو دارای  MI تفاوت معنی داری در سطح ( 001/0P ) وجود دارد و cTnI  و  CK-MBبیماران دارای  MI  بیشتر از بیماران فاقد MI است. بنابراین در تشخیص و درمان به موقع انفارکتوس میوکارد استفاده از آنها ضروری می باشد .در این پژوهش cTnI  وCK-MB را از لحاظ حساسیت و اختصاصیت با هم مقایسه کردیم که با توجه به نتایج حساسیت و اختصاصیت CTnI به ترتیب با 100% و 5/97% بیشتر از حساسیت و اختصاصیت CK-MB به ترتیب با 91% و 75% بود.

کلمات کلیدی : انفارکتوس میوکارد ECG –   – تروپونین I(cTnI  ) – CK-MB

1-1 بیماری ایسکمیک قلب[5]

بیماری ایسکمیک قلب (IHD) به نبود اکسیژن ناشی از خون رسانی ناکافی اطلاق می گردد  که این خود از عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن میوکارد ناشی می شود . شایع ترین عامل ایسکمی میوکارد بیماری آترواسکلروتیک شرائین کرونر اپیکارد است . وقتی تنگی ناشی از آترواسکلروز به حد کافی رسید ، خون رسانی از میوکارد که توسط شریان کرونر درگیر مشروب می شود کاهش    می یابد .(1و3و12و43و44و45)

بیماری ایسکمیک قلب بیش از هر بیماری دیگر در کشورهای توسعه یافته موجب مرگ و ناتوانی شده و هزینه های اقتصادی تحمیل می نماید. IHD شایع ترین ، جدی ترین، مزمن ترین و خطرناکترین بیماری در ایالات متحده است و در این کشور 13 میلیون نفر دچار IHD هستند، بیش از 6میلیون نفر به آنژین صدری مبتلا می باشند و بیش از7  میلیون نفر یک انفارکتوس میوکارد داشته اند. رژیم پر چربی و انرژی ، مصرف سیگار و شیوه زندگی کم تحرک با بروز IHD  همراه می باشند . در ایالات متحده و اروپای غربی ، این بیماری بیشتر در بین فقرا در حال افزایش است تا افراد ثروتمند (که از شیوه سالم زندگی بیشتر پیروی می کنند) ضمن اینکه پیشگیری اولیه باعث به تعویق افتادن بیماری در تمام گروه های اقتصادی اجماعی شده است. علیرغم این آمارها ، اطلاعات اپیدمیولوژی نشان می دهند که میزان مرگ و میر  IHD کاهش یافته است که نیمی از آن ناشی از درمان بیماری ایسکیمیک قلب و نیمی ناشی از پیشگیری از طریق اصلاح عوامل خطر ساز  IHD می باشد. (1و43و45و47).

 1-2 سندرم های حاد کرونری [6]

عبارت” سندرم  حاد کرونری ” سندرم های بالینی آنژین ناپایدار، انفارکتوس بدون صعود قطعه ST(NSTEMI)[7] ، وانفارکتوس با صعود قطعه ST (STEMI)[8] را شامل می گردد. معمولاً بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار و NSTEMI  را نمی توان از شرح حال ، معاینه فیزیکی و یافته های ECG از یکدیگر افتراق داد.تنها روش افتراق  این دو حالت از یکدیگر  بررسی سطح آنزیم های قلبی در سرم می باشد .(1و43و3و51و55)

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *