مقالات

پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات می تواند بر هزینه های کیفیت در شعب بانک مسکن

دانلود پایان نامه

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش تعیین نقشی است که بکارگیری فناوری اطلاعات می­تواند بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن ایفا نماید. همچنین اهداف فرعی زیر نیز قابل بررسی است:

– بررسی میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن

– ارائه بستری جهت شناخت بهتر سطوح انواع هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن

– میزان تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هر یک از این انواع هزینه­ها در شعب بانک مسکن

۱-۵- فرضیه­های پژوهش

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های کیفیت در شعب بانک مسکن می­گردد.

۱-۵-۲- فرضیات فرعی

  1. ۱. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های پیشگیرانه در شعب بانک مسکن می­گردد.
  2. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های ارزیابی در شعب بانک مسکن می­گردد.
  3. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های شکست بیرون سازمانی در شعب بانک مسکن می­گردد.
  4. بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه­های شکست درون سازمانی در شعب بانک مسکن می­گردد.

۱-۶- مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مطالب بیان شده و با توجه به فرضیات مطرح شده، مدل مفهومی این پژوهش به صورت زیر می­باشد:

۱-۷- محدودیت­های پژوهش

مشکلات احتمالی پیش روی این پژوهش عبارت است از:

  1. عدم همکاری مناسب پاسخگویان به پرسشنامه و عدم جدیت در پاسخ به سوالات آن.
  2. عدم اطلاع کافی پاسخگویان نسبت به مفاهیم مورد نظر.
  3. تدوین پرسشنامه مربوط به هزینه­های کیفیت در یک محیط خدماتی مانند بانک.
  4. گستره جغرافیایی در پیمایش از دیگر مسایل پژوهش خواهد بود.

۱-۸- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی

در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­های کیفیت پرداخته می­شود. و به این مقوله می­پردازیم که بکارگیری و کاربرد فناوری اطلاعات تا چه حد توانسته بر هزینه­های کیفیت تاثیرگذار باشد. و همچنین هر یک از هزینه­های کیفیت از دیدگاه رئیسان و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران در چه سطحی قرار دارد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران می­باشد.

۱-۸-۳- قلمرو زمانی

مطالعات مقدماتی این پژوهش از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز گردید و این پژوهش در دی ماه همان سال پایان یافت.

 

۱-۹- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. در روش کتابخانه­ای با مراجعه به کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده می­شود. و در روش میدانی پس از طراحی پرسشنامه، با توجه به فرضیات پژوهش پرسشنامه مذکور میان تعدادی از رئیسان و معاونان شعب بانک مسکن در شهر تهران توزیع می­گردد. و پس از دریافت پرسشنامه ها، با توجه به فنون آمار استنباطی، تحلیل مناسب روی آنها صورت می­گیرد.

۱-۱۰- روش تحلیل داده­ها

برای تحلیل داده­ها در این پژوهش در سطح توصیفی و توصیف داده­های بدست آمده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ و در سطح استنباطی و برای آزمودن فرضیه­های پژوهش از نرم افزار LISREL و روش معادلات ساختاریافته استفاده می­شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

92