پایان نامه بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک (M.A.)

گرایش حالت جامد

عنوان:

بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا رضازاده شیرازی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- توضیحات مقدماتی.. 3

1-2- پراکندگی برانگیخته بریلوئین در فیبرهای نوری.. 4

1-3- لیزر فیبر بریلوئین – بررسی اجمالی.. 6

1-4- هدف این فرضیه ها 8

1-5- تحقیقات انجام شده 8

فصل دوم: لیزهای فیبری بریلوئین

2-1- انتشار موج الکترومغناطیس در محیط های خطی و غیر خطی.. 11

2-2- اثرات غیر خطی در فیبر های نوری.. 12

2-3- اصول پراکندگی برانگیخته بریلوئین.. 14

2-4- نظریه پایه. 15

2-5- فرایند فیزیکی.. 19

2-6- بهره طیف بریلوئین.. 22

فصل سوم: تولید لیزرهای فیبری بریلوئین

3-1- مقدمه. 27

3-2- آستانه بریلوئین.. 30

3-3- لیزر. 31

3-4- تولید لیزرهای فیبری بریلوئین.. 35

3-5- تولید لیزرهای فیبری بریلوئین چند طول موجی.. 38

3-5-1 تولید لیزر فیبری بریلوئین چند طول موجی در کاواکهای حلقوی.. 38

3-5-2 تولید لیزر فیبری بریلوئین چند طول موجی در کاواک‌های خطی.. 41

فصل چهارم: بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین

4-1- مقدمه. 44

4-2- مرحله اول: بررسی پارامتر ضریب انعکاس در عملکرد لیزر فیبری بریلوئین در طول ثابت.. 46

4-3- مرحله دوم: بررسی تاثیر تغییر طول در بازده و محاسبه  ضریب انعکاس بهینه در لیزر فیبری بریلوئین   48

4-4- مرحله سوم: محاسبه بازده برای ضریب انعکاس بهینه در طول های مختلف… 49

4-5- پیکربندی لیزر فیبری بریلوئین جدید با توان خروجی بالا. 50

4-5-1 چکیده مطلب.. 50

4-5-2 مقدمه. 50

4-5-3 تنظیمات آزمایشی.. 51

4-5-4 نتیجه و بررسی.. 52

4-5-5 نتیجه گیری.. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه و پیشنهادات.. 57

منابع و ماخذ. 59

فهرست منابع انگلیسی.. 59

پیوست ها 63

پیوست الف… 63

چکیده انگلیسی.. 66
فهرست جداول

جدول(4-1): داده های مورد استفاده برای شبیه سازی.. 45

جدول (4-2): شدت آستانه لیزر برای طول های مختلف… 50
فهرست اشکال

شکل(2-1): نمودار فرکانس بر حسب عددموج برای دو شاخه فونون نوری و صوتی. 18

شکل(2-2): شمایی از مقایسه امواج استوکس و آنتی استوکس از نظر طول موج. 19

شکل (2-3) طیف بهره بریلوئین از 3 فیبر در : (a) فیبر هسته سیلیکا. (b) فیبر روکش فشرده و (c) فیبر تغییر پراکندگی.. 23

شکل (3-1): اختلاف شدت در پمپ و استوکس… 31

شکل (3-2): طرح پیکربندی کاواک خطی (a)  و کاواک حلقوی (b)  را نشان می دهد. 37

شکل(3-3): یک کاواک حلقوی برای تولید لیزر فیبری بریلوئین را نمایش می دهد. 37

شکل(3-4): مجموعه پیشنهادی تجربی برای تولید لیزر چند طول موجی با جدائی GHz 10 و GHz 20  39

شکل(3-5): تولید لیزر چند طول موجی با فاصله جدائی nm 16/0 (20 گیگاهرتز) بین خطوط متوالی در جهت‌های مستقیم و معکوس را نشان می‌دهد. 40

شکل(3-6): تولید یک لیزر چند طول موجی با تعداد 8 خط و جدایی بین خطوط nm 08/0 که از ترکیب موجهای در شکل قبل حاصل شده است.. 40

شکل (3-7): کاواک خطی پیشنهادی برای تولید لیزر فیبری چند طول موجی بریلوئین را نشان می‌دهد   41

شکل (3-8): لیزر چند طول موجی حاصل در طیف خروجی کاواک خطی را با تغییرات نسبتهای متفاوت پایه B از گرداننده اپتیکی OC2 را نشان می‌دهد. 42

شکل (4-1): شدت استوکس بر حسب شدت پمپ در طول 1 متر. 47

شکل 4-2: شدت استوکس بر حسب شدت پمپ.. 47

شکل(4-3): بازده مرتبه اول استوکس در ضریب های انعکاس های مختلف… 48

شکل(4-4): شدت استوکس بر حسب شدت پمپ در ضریب انعکاس بهینه 0.5 در چهار طول 0.3 ، 0.5، 1 و 1.5 متر(به ترتیب از بالا به پایین). 49

شکل(4-5): در این نمودار بازده در ضریب انعکاس بهینه و در طولهای0.3، 0.5، 1 و 1.5 رسم شده است. 49

شکل(4-6): تنظیمات آزمایشی برای (a) لیزر فیبر بریلوئین معمولی و (b) پیکربندی جدید فیبر بریلوئین ارائه شده  52

شکل (4-7): مقایسه طیف خروجی لیزر فیبربریلوئین بین پیکربندی معمولی (پیکربندی a) و پیکربندی جدید لیزر فیبر بریلوئین ارائه شده (پیکربندی b) 53

شکل (4-8): جستجوی خروجی لیزر فیبر بریلوئین در نسبت های متصل کننده خروجی مختلف. پیوست آن شکل بزرگ شده ناحیه قله خروجی است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *