پایان نامه بررسی و نقد استنادهای قرآنی و حدیثی گفتارهای صوفیانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی و نقد استنادهای قرآنی و حدیثی گفتارهای صوفیانه در کتاب عرفانی کشف المحجوب

 استاد راهنما:

 دکتر جلیل نظری   

استاد مشاور:

دکتر مهدی فاموری

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول کلیات :

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

فصل  دوم : جایگاه عرفان و تصوّف

2-1- تصوّف و عرفان ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-1- تعریف تصوّف و معنای واژه صوفی …………………………………………………………………………… 9

2-2- فتوت و تصوّف ……………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1- فتوت و جوانمردی ………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3- سماع و تصوّف ……………………………………………………………………………………………………………… 14

2-4- فرقه‌های صوفیه …………………………………………………………………………………………………………… 17

2-4-2- قلمرو جغرافیایی حضور قلندریه ……………………………………………………………………………. 17

2-4-3- سیمای قلندر در تاریخ …………………………………………………………………………………………… 17

2-4-4- سلسله قلندری ………………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-5- ملامتیه …………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-6- محاسبیه …………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-7- طیفوریه ……………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4-8- قصاریه ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-9- جنیدیه …………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-4-10- نوریه ………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4-11- سهلیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-4-12- حکیمیه ………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-13- خفیفیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4-14- خرازیه …………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-15- سیاریه …………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-16- حلولیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-5- معنا ومفهوم عرفان ………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-1- ویژگی عرفان …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-5-2- اشراق و عرفان ………………………………………………………………………………………………………… 25

2-6- عرفان و ولایت ……………………………………………………………………………………………………………… 26

2-7- جایگاه ولایت و تفاوت آن در میان تصوّف و تشیع …………………………………………………… 28

2-8- اصول و مسایل تصوّف و عرفان …………………………………………………………………………………… 28

2-8-1- وحدت وجود ……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-8-2- معشوق حقیقی و اسماء و صفات آن …………………………………………………………………….. 29

2-8-3- حسن و عشق ………………………………………………………………………………………………………….. 30

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *