پایان نامه بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی پزشکی

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا قدیر

استاد مشاور

خانم دکتر اکرم حیدری 

پاییز1392

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

الف: بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب: اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

ج: سوالات……………………………………………………………………………………………………………………………………5

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش………………………………………………………………………………………7

چهار چوب پنداشتی………………………………………………………………………………………………………………………8

مطالعات……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل سوم: مواد و روش کار…………………………………………………………………………………………………………18

نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….19

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….19

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..19

روش محاسبه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….19

چگونگی جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..20

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..20

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………….20

مشکلات اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………21

جدول متغیر ها……………………………………………………………………………………………………………………………22

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….23

سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………24

جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………26

نوع تومر…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

محل تومر…………………………………………………………………………………………………………………………………..29

علائم بالینی………………………………………………………………………………………………………………………………..31

ابتلا به عفونت هلیکو باکتر……………………………………………………………………………………………………………33

سابقه فامیلی………………………………………………………………………………………………………………………………..34

گروه خونی…………………………………………………………………………………………………………………………………35

مصرف سیگار……………………………………………………………………………………………………………………………..37

محل اقامت ………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل پنجم: بحث…………………………………………………………………………………………………………………………39

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..42

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………43

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………..44

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………45

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

فهرست جداول

جدول1-4 توزیع فراوانی سن بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………………24

جدول2-4 فراوانی جنسی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…………………………..26

جدول3-4 فراوانی  انواع تومرهای  بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………27

جدول4-4 فراوانی محل های گرفتاری تومر بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…..29

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *