پایان نامه بررسی منشا نیترات و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته زمین شناسی زیست‌محیطی

بررسی منشا نیترات  و سرعت انتقال آن در آبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز

استاد راهنما

دکتر نوذر سامانی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اندازه‌گیری آنیون نیترات و نیتریت در شهرک صنعتی  بزرگ شیراز حاکی از بالا بودن غلظت این آنیون‌هادر مقایسه با غلظت بیشینه مجاز تعریف شده توسط WHO وEPA در آبخوان این منطقه است؛ بر همین اساس مطالعه ای با عنوان بررسی پتانسیل انتقال نیترات درآبخوان شهرک صنعتی بزرگ شیراز با استفاده ازمدلسازی ریاضی انجام شد. در این تحقیق جهت بررسی پتانسیل خودپالایی (میرایی طبیعی) آبخوان از یون های نیترات و نیتریت، از مدل جریان آب زیرزمینی تهیه شده توسط گودرزی 1390 استفاده گردید. با تغییر در شرایط مرزی آبخوان، دقت واسنجی مدل در شرایط پایدار و ناپایدار افزایش داده شد و جهت شبیه سازی ابر آلودگی یون های نیترات و نیتریت از مدل انتقال آلاینده MT3D  نسخه MT3D-MS استفاده گردید. با توجه به ویژگی‌های شیمیایی این دو یون فرآیندهای همرفت(Advection)، پراکنش هیدرودینامیکی (Hydrodynamic dispersion) و انحلال شیمیایی در مدل MT3D فعال و شبیه سازی انتقال این مواد انجام گردید. با واسنجی مدل MT3D  ضریب انحلال این دو یون در آبخوان شهرک صنعتی تعیین گردید و نرخ انحلال نیترات  و نیتریت محاسبه شد که تطبیق بسیار خوبی بین غلظت نیترات و نیتریت اندازه‌گیری شده ( توسط شاکری 1388) و شبیه‌سازی شده در گستره مطالعه برقرار گردید. به منظور پیش بینی سرنوشت نیترات و نیتریت طی زمان و تعیین پتانسیل خودپالایی آبخوان با مقادیر به دست آمده، مدل انتقال برای مقادیر فرضی غلظت نیترات و نیتریت تا رسیدن به غلظت مجاز اجرا و نمودار غلظت نسبی در مقابل زمان رسم و معادله برازش شده در این نمودارها تعیین گردید. این معادلات ابزار ساده‌ای برای پیش‌بینی تغییرات غلظت نیترات و نیتریت طی زمان است.

واژه‌های کلیدی: شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پتانسیل انتقال، مدلسازی ریاضی، نیترات، نیتریت، پاکسازی طبیعی آبخوان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف

1-1-کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………..2

1-2-ضرورت و هدف تحقیق ………………………………………………………………………..3

1-3- پیشینه تحقیقات …………………………………………………………………………………..4

1-3-1-مروری بر تحقیقات انجام گرفته توسط مدل ریاضی …………………………………………4

1-3-2-مطالعات انجام شده بر روی آلودگی آب‌های زیرزمینی به واسطه ی نیترات ……………..5

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *