پایان نامه بررسی مشارکت عمومی خصوصی و اقتصاد کشوربا توجه به عوامل موثر

اهداف تحقیق

۱– تعیین نقش و تاثیرتامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و اقتصاد کشوربا توجه به عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی

۲- تعیین وضعیت موجود تامین مالی پروژه محور

۳- تعیین وضعیت موجود مشارکت عمومی خصوصی

۴- تعیین عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی

۱-۶- چهارچوب نظری

در مشارکت عمومی خصوصی به عنوان نظام نوین تامین مالی به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک داریی سرمایه ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده حق الزحمه خود را دریافت می نماید.

مبنای تئوریک مفهوم  مشارکت عمومی خصوصی به تئوری کارایی ایکس[۱] مربوط می شود. این تئوری در سال ۱۹۶۶ توسط لیبرشتین ارائه گردید.[۲] این تئوری بیان می کند که موسسات دولتی تا زمانیکه از طریق سیاست های رسمی مالی و پولی گسترده به نحوی برخوردار باشندکه از ناکامی آنها جلوگیری و موجبات بقا آن ها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارایی های موجود در موسسات دولتی اغلب ناشی از دخالت های غیر عادی و ساختار سازمانی با دیوان سالاری بالای دولتی می باشد. از همین رو بر اساس این تئوری، مشارکت عمومی خصوصی باید موجب شوند تا منابع ایجاد کننده عدم کارایی را کاهش و قدرت پاسخگویی آنها را در برابر نیروهای بازار افزایش و بر قدرت رقابت آن ها بیفزاید.

درمورد تامین مالی پروژه محور نیز باید بدانیم که از دهه ۱۹۸۰، تکنیک های جدید تامین مالی که آن ها را  تامین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند به طور فزاینده ای در کشور های توسعه یافته در زمینه تامین مالی معاملات رواج یافت. که این تکنیک یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتبار دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می نماید. ویژگی اصلی روش مذکور، عدم اتکاء و یا اتکا محدود آن به حامیان مالی و سرمایه گذاران پروژه است.

بنابراین مشارکت عمومی- خصوصی را می توان به عنوان توافقنامه ای میان دولت و بخش های خصوصی تعریف نمود که ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بربگیرد. که بر اساس آن بخش یا بخشهای خصوصی بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، بپردازند. اهداف دولت شامل کارایی و اثربخشی ارائه خدمات می باشد که در زمینه اثربخشی ارائه خدمات به کیفیت و کمیت خدمات توجه می شود. همچنین اهداف سودآوری بخش خصوصی بهبود کارایی پروژه و حداقل نمودن تاثیر ریسک بر سودآوری می باشد.

 

۱-۷- مدل تحقیق

تامین مالی پروژه محور

مشارکت عمومی خصوصی وتوسعه اقتصاد کشور

۱– درآمد کشور۲- ثبات اقتصادی کشور

۳- موقعیت کسب و کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۸- فرضیات یا سوالات تحقیق

۱- تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و اقتصاد کشورها نقش واثر دارد.

۲- درآمد کشور در بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی، موثر است.

۳- میان درآمد کشورها با بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی، رابطه معنادار وجود دارد.

۴- ثبات اقتصادی کشورها در بهر ه گیری از مشارکت های عمومی خصوصی، موثر است.

  • میان ثبات اقتصادی کشورها با بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی، رابطه معنادار وجود دارد.
  • موقعیت کسب و کار کشورها در بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی، موثر است.

 

  • میان موقعیت کسب و کار کشورها با بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی، رابطه معنادار وجود دارد.

 

 

 

۱-۹- روش تحقیق

بر اساس مبانی نظری طرح شده، تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با استفاده از همبستگی و مدلسازی ریاضی می باشد و در این راستا جهت بررسی موضوع از روش داده های ترکیبی (Panel Data) در قالب نرم افزار Eviews استفاده می گردد.

[۱]X-effeciency

[۲]Leibenstein (1966)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *