پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی مهریه‌های غیرمتعارف و غیرعقلایی و آثار آن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: تبیین ماهیت مهریه و حکمت‌ها و کارکردهای آن
1. معنای‌ لغوی مهریه 10
2. مهریه در اصطلاح 11
3. مستند فقهی پرداخت مهر 12
3ـ1 مهر در قرآن 12
3ـ2 مهر در سنت و روایات 14
4. تاریخچه مهریه 17
4ـ1 مهریه در اقوام مختلف 17
4ـ1ـ1 مهریه در یونان قدیم 17
4ـ1ـ2 مهریه در عربستان قبل از اسلام 17
4ـ2 مهریه در ادیان مختلف 19
4ـ2ـ1 مهریه در حقوق زرتشتی 19
4ـ2ـ2 مهریه در آیین یهود و مسیحیت 19
4ـ2ـ3 مهریه در حقوق اسلام 19
4ـ2ـ4 مهریه در ایران 20
5. جایگاه مهریه 22
6. فلسفه و حکمت‌های پرداخت مهر 23
6ـ1 حکمت پرداخت مهر در روایات 23
6ـ1ـ1 استحباب کم بودن مهریه 24
6ـ1ـ2 نکوهش مهر زیاد 25
6ـ1ـ3 فلسفه وجوب مهریه 26
6ـ2 حکمت پرداخت مهر در دیدگاه برخی ‌اندیشمندان مسلمان 26
6ـ2ـ1 مهریه در مقابل استمتاع 26
6ـ2ـ 2 مهریه در مقابل بضع 26
6ـ2ـ 3 مهریه پاسخی به نیاز فطری 26
6ـ2ـ 4 مهریه مکمل سهم الارث 26
6ـ2ـ 5 مهریه وثیقه‌ای در مقابل طلاق 27
6ـ3 حکمت‌ پرداخت مهر از نظر جامعه‌شناسان 27
6ـ3ـ1 نظریه کارکردگرایی 27
6ـ3ـ 2 نظریه مبادله 30
7. علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر 30
8. تدابیر اسلام برای مهار طلاق ناشی از مهریه 37
فصل دوم: احکام مهریه
مقدمه 39
1ـ ماهیت فقهی، حقوقی مهریه 39
1ـ1ـ تعریف مهریه 39
1ـ2ـ مهریه و ماهیت‏حقوقى آن: 41
1ـ3ـ اقسام مهر 41
1ـ4ـ مقادیر و مصادیق مهریه 43
1ـ5ـ شرایط صحت مهریه 49
1ـ6ـ استحقاق و عدم استحقاق مهریه در صورت عدم تعیین مهریه 54
1ـ7ـ معیوب بودن مهریه قبل یا بعد از عقد نکاح 55
1ـ8ـ نکات مختلفى درباره مهر 57
فصل سوم: مهریه‌های غیرعقلایی
1ـ مهریه غیرمتعارف و غیر عقلایی 63
2ـ کارکردهای منفی افزایش مهریه 67
3ـ راهکارهای جلوگیری از مهریه‌های غیرمتعارف 71
4ـ پیشنهادات 74
سخن نهایی 75
فهرست منابع 76
چکیده انگلیسی 82

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *