پایان نامه بررسی فراوانی آلودگی با آیمریاهای بز و مطالعه ضایعات پاتولوژیک

دانشکده دامپزشکی

گروه پاتوبیولوژی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی

بررسی فراوانی آلودگی با آیمریاهای بز و مطالعه ضایعات پاتولوژیک آن در شهرستان کرمان

استاد راهنما:

دکتر سعید رضا نورالهی فرد

دکتر رضا خیراندیش

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین رادفر

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کوکسیدیوز یک بیماری اقتصادی مهم در نشخوارکنندگان کوچک می باشد. کوکسیدیوز توسط یک انگل تک یاخته از جنس آیمریا بروز می کند که به طور معمول به عنوان عامل کوکسیدیایی شناخته می‌شود. کوکسیدیا (جنس آیمریا) در بزهای ایران معمول می باشد. اما تعداد کمی از گونه های آیمریا که باعث شیوع و آلودگی می شوند، شناخته شده است. این مطالعه بر روی شیوع آلودگی به آیمریا در بز در بخش های مختلف استان کرمان در جنوب شرق ایران انجام شده است. جهت انجام این تحقیق نمونه مدفوعی(5-3 گرم وزن) از رکتوم 208 بز در طول سه فصل از 1390-1389 گرفته شد. نمونه های بافتی مناسبی از دئودنوم، ژژنوم، سکوم و قولون و عقده های لنفاوی مزانتریک تهیه و در فرمالین بافر 10% فیکس شد. پس از تهیه قالب های پارافینی مقاطع 5 میکرونی برش داده شد و با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. بزها به سه گروه سنی تقسیم شدند که شامل کمتر از 2 سال، 3-2 سال و بیشتر از 3 سال می باشند. در این مطالعه گونه هایی از آیمریا در بزها شناسایی شد. سن و جنس بزها بر شیوع آلودگی اثر معنا داری نداشت(05/0<p ). همچنین در طول فصول مختلف، تفاوت معنا داری درOPG وجود نداشت. بر اساس خصوصیات مورفولوژی، 9 گونه آیمریا شامل: آیمریا آرلوئینگی(26/68%)، آیمریا کریستسن سنی(50%)، آیمریا نیناکهلی کیموه(38/40%)، آیمریا کاپرینا(21/32%)، آیمریا آلیجوی(32/29%)، آیمریا جولچی جوی(92/26%)، آیمریا آسفرونیکا(59/22%)، آیمریا هیرسی(22/19%)، آیمریا پالیدا(32/4%) جدا شد. ضایعات ماکروسکوپی بیشتر در ژژنوم، ایلئوم و گاهی در سکوم مشاهده شد. از نظر هیستوپاتولوژیک، در مناطق درگیر هیپرپلازی پردی شکل با آماس خفیف عمدتأ شامل لنفوسیت ها و مراحل تکاملی آیمریا مشاهده شد. این تحقیق نشان می دهد که آلودگی به آیمریا در بزها در جنوب شرق ایران شایع است.

 کلمات کلیدی: کوکسیدیوز، آیمریا، بز، کرمان، هیستوپاتولوژی

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول- مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………… 2

                                    فصل دوم- کلیات و بررسی منابع موجود

1-2- طبقه بندی…………………………………………………………………………………………… 5

2-2- چرخه زندگی……………………………………………………………………………………… 5

3-2- عوامل موثر بر بیماری زایی کوکسیدیا………………………………………………………… 6

4-2- کوکسیدیوزیس در اسب………………………………………………………………………… 6

5-2- کوکسیدیوزیس در گاو………………………………………………………………………….. 6

6-2- کوکسیدیوزیس در سگ و گربه………………………………………………………………. 7

7-2- کوکسیدیوزیس در گوسفند…………………………………………………………………….. 7

8-2- کوکسیدیوزیس در طیور………………………………………………………………………… 8

9-2- انواع گونه های آیمریا در بز……………………………………………………………………. 8

1-9-2- آیمریا آسفرونیکا……………………………………………………………………………… 8

1-1-9-2- محل زندگی………………………………………………………………………………… 8

2-1-9-2- بیماری زایی…………………………………………………………………………………. 9

2-9-2- آیمریا آرلوئینگی……………………………………………………………………………… 9

1-2-9-2- محل زندگی………………………………………………………………………………… 9

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *