پایان نامه بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهررشت سال1391

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی گیلان

دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان:

بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهررشت سال1391

استاد راهنما:

 سرکارخانم نسرین مختاری

اساتید مشاور:

سرکار خانم لیلا میرهادیان

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

اردیبهشت 92

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:مقدمه: اضافه وزن وچاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است.

هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی درکودکان بدو ورود به دبستانهای شهر رشت سال1391می باشد

مواد و روشها: این پژوهش از نوع توصیفی –مقطعی است که بر روی 426 کودک سن 7-6 ساله انجام گردیده است که جهت ورود به مدارس ابتدایی شهر رشت در سال 1391 در طرح ملی سنجش سلامت کودکان بدو ورود به مدرسه به پایگاههای سنجش سلامت مراجعه کردند و به روش طبقه بندی واز دوناحیه شهر رشت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها٬ پرسشنامه محقق ساز جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده اضافه وزن وچاقی و مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش و همچنین ترازو و متر جهت اندازه گیری شاخص توده بدنی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS=17 و با کمک آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که 6/8 درصد کودکان پسر و 14 درصد کودکان دختر دارای اضافه وزن و 19 درصد کودکان پسر و 3/15 درصد کودکان دختر چاق می باشند.اضافه وزن و چاقی کودک با سابقه چاقی خانوادگی(001/0 P< )، نمایه توده بدنی مادر(025/0 P< )، میزان مصرف غذا در مقایسه با افراد همسن (001/0 P< ) و میزان ساعات فعالیت بدنی کودک (023/0 P< )ارتباط داشت.

نتیجه گیری: چهار متغییر سابقه چاقی خانوادگی، نمایه توده بدنی مادر، نظر والدین در مورد خوردن کودک در مقایسه با همسالان وساعات فعالیت بدنی کودک بعنوان پیش بینی کننده های اضافه وزن وچاقی کودکان بدو ورود به مدرسه شناخته شدند.

کلید واژه ها: اضافه وزن ،چاقی،عوامل پیش بینی کننده ،کودکان

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده پژوهش …………………………………………….………….…..……………. 1

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه(زمینه پژوهش)  …………………………….………………………………. 3

2-1 اهداف پژوهش  …………………………………………….……………………..  13

3-1 سوالات پژوهش  …………………………………………………………………  14

4-1 فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………….  14

5-1 تعاریف واژه ها  …………………………………………………………………  15

6-1 محدودیت های پژوهش  ………………………….………………………………..  15

فصل دوم:زمینه و پیشینه پژوهش

1-2 چهارچوب پژوهش  …………………………….…………………………………  17

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده  …………………….……………………………..  60

فصل سوم:روش اجرا

1-3 نوع پژوهش …………………………….……………………………………… 83

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *