پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش کودکان

عنوان:

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

استاد راهنما :

خانم کلثوم فداکار سوقه

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی پژوهش

زمینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………2

اهداف پژوهش( هدف کلی و اهداف ویژه)…………………………………………………………………………………….10

سوالات و پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..11

تعریف واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………..13

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم : دانستنی های موجود در عنوان پژوهش

چهارچوب پنداشتی …………………………………………………………………………………………………………………..16

مروری بر مطالعات …………………………………………………………………………………………………………………..29

فصل سوم : روش پژوهش

نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….41

جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………41

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………41

مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………42

حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………….42

محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..43

ابزار و روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………43

تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار…………………………………………………………………………………………………..46

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….48

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………….50

فصل چهارم : یافته های پژوهش

جداول و نمودار ها …………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل پنجم : نتایج پژوهش

تجزیه و تحلیل یافته ها و بحث …………………………………………………………………………………………………83

نتیجه گیری نهایی از یافته ها ……………………………………………………………………………………………………99

کاربرد یافته ها در پرستاری ………………………………………………………………………………………………………100

پیشنهادات بر اساس یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………. 101

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………103

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی_اجتماعی …………………………………….53

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل بالینی ……………………………………………………56

جدول شماره 4-3 : میانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای مورد پژوهش بر اساس پرسشنامه TNOAZL……………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول شماره 4-4 : میانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای مورد پژوهش بر اساس پرسشنامه TAPQOL………………………………………………………………………………………………………………………………59

جدول شماره 4-5 : میانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای مورد پژوهش بر اساس پرسشنامه TACQOL …………………………………………………………………………………………………………………………….60گ

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *