پایان نامه بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ارشد زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

بررسی صنایع بدیعی در دیوان ازرقی هروی

استاد راهنما:

دکتر سید عطا الله افتخاری

 استاد مشاور:

دکتر محمدهادی خالق زاده

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                     فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده ———————————————————- 1
فصل اول کلیات
:مقدمه———————————————————- 3
1-1- هدف تحقیق———————————————— 5
1-2- پیشینه ی تحقیق ——————————————- 5
1-3- روش گرداوری مطالب —————————————– 5
فصل دوم معرفی ازرقی هروی
2- ازرقی هروی  زندگی و سبک شعری او … ————————— 7
2-1شناسنامه ی ازرقی——————————————— 8
2-2- ممدوحان ازرقی———————————————- 9
2-3 آثار ازرقی————————————————- 10
2-4- سبک و سیرت ازرقی —————————————– 12
فصل سوم: بدیع و پیشینه ی آن
3- بدیع وپیشینه ی آن——————————————– 22
3-1- نگاهی به آثار بدیع معاصر————————————– 23
فصل چهارم: بدیع لفظی
4- بدیع لفظی—————————————————- 30
4-1- صنایع لفظی بدیع——————————————– 30
4-1-1-2-1- ترصیع———————————————– 30
4-1-1-2-2- موازنه ———————————————– 31
4-1-1-2-3- تضمین المزدوج————————————– 32
4-1-2- جناس————————————————– 33
4-1-2-1- جناس تام——————————————– 33
4-1-2-2- جناس مرکب  —————————————- 34
4-1-2-3- جناس مضارع —————————————- 35
4-1-2-4- جناس لاحق —————————————– 36
4-1-2-5- جناس مُطرف ——————————————- 36

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *