پایان نامه بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پرستاری و مامائی تبریز

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی

عنوان :

بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392

استاد راهنما :

خانم فرحناز عبداله زاده

اساتید مشاور :

آقای دکتر وحید زمان زاده

آقای دکتر آزاد رحمانی

آذر1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پژوهش

معرفی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

معرفی مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

فرهنگ ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………15

اهداف اختصاصی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………15

اهداف فرعی طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

اهداف کاربردی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………16

تعریف ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..18

فصل دوم :دانستنی های پژوهش

دانستنی های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….20

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

تاریخچه ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

مروری بر مطالعات………………………………………………………………………………………………………………………………………30

فصل سوم : نوع پژوهش

جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………35

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….36

نمونه پژوهش و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………37

مشخصات واحدهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………38

محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………38

ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………38

تعیین اعتبار علمی(روائی)………………………………………………………………………………………………………………………39

تعیین اعتماد علمی (پایائی)…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………41

ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………41

فصل چهارم : یافته های پژوهش

جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………60

تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………62

نتیجه گیری  نهائی………………………………………………………………………………………………………………………………..67

پژوهش در پرستاری……………………………………………………………………………………………………………………………..68

پیشنهادات برای مطالعات بعدی………………………………………………………………………………………………………………68

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

معرفی پژوهش

عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392

و……

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *