پایان نامه بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­ پور

دانشگاه مازندران

دانشکده­ی علوم انسانی و اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین ­پور

استاد راهنما:

دکتر: علی اکبر باقری خلیلی

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1
1-1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2. سوأل پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3. پیشینه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 3
1-4. حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 5
1-5. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6. فصل­های پایان­نامه………………………………………………………………………………………………… 5
1-7. روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: چارچوب مفهومی………………………………………………………………………………………….. 7
2-1. ادبیات اجتماعی……………………………………………………………………………………………………. 8
2-1-1. جامعه……………………………………………………………………………………………………………… 11
2-1-2. اخلاق……………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2. نقد و انتقاد…………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2-1. ادبیات انتقادی………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1-1. ادبیات انتقادی قبل از مشروطه……………………………………………………………………….. 18
2-2-1-2. ادبیات انتقادی بعد از مشروطه………………………………………………………………………… 21
2-2-3. شیوه­های انتقاد…………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-3-1. هجو……………………………………………………………………………………………………………. 26
2-2-3-2. هزل……………………………………………………………………………………………………………. 27
2-2-3-3. طنز……………………………………………………………………………………………………………… 28

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *