پایان نامه بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری

بنابراین با توجه به این مطلوبیت‌ها می‌توان گفت که سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی؛ بدون شک از این فرصت‌ها برای انجام دادن اقدامات خشونت‌آمیز خود استفاده می‌کنند. در ذیل به نمونه‌ای از سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی که در حوزۀ اینترنت فعالیت دارند، با توجه به منطقۀ جغرافیایی اشاره می‌گردد:

  1. «منطقۀ خاورمیانه شامل، گروه‌های مجاهدین خلق، حزب کارگران کردستان ((pkk و ترکیۀ مبتنی بر حزب محبوب لیبرال دمکرات. ۲٫ منطقۀ اروپا شامل، جنبش باسک، ارتش کورسی و ارتش جمهوری خواه ایرلند. ۳٫ منطقۀ آمریکای لاتین شامل، ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا. ۴٫ منطقۀ آسیا شامل، ببرهای آزادی بخش تامیر ئلام، حقیقت عالی ژاپنی و ارتش سرخ ژاپن» .(Gabriel, 2009: 12)

۱-۷-۲-۲-۱-تقسیم بندی بزهکاران سایبری

با توجه به گستردگی فضای سایبری و مزیت‌هایی که برای بزهکاران در پی دارد، شمار مجرمان و انواع آن‌ها رو به افزایش است. بنابراین در ذیل به مهم‌ترین بزهکاران در این حوزه می‌پردازیم:

۱-۷-۲-۲-۱-۱- هکرها

در دهۀ ۱۹۷۰، واژۀ هکر به شخصی اطلاق می‌شد که در برنامه‌نویسی بسیار خبره و باهوش بود؛ همچنین سال‌ها بعد با گسترش و فراگیر شدن اینترنت و سیستم‌های رایانه‌ای، مفهوم هکر به شخصی که در نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای مهارت داشته باشد، گفته می‌شد. در حال حاضر هکرها افرادی هستند که با سیستم‌های رایانه‌ای آشنایی کامل دارند و با نفوذ در سیستم‌های رایانه‌ای سعی در نشان دادن ضعف‌ها و روزنه‌های نفوذ در سیستم‌های بانکی، صنعتی و غیره… هستند. آن‌ها علاقه شدیدی به یادگرفتن نحوۀ کار سیستم رایانه‌ای و ماجراجویی برای یافتن راهی برای رخنه در رایانۀ مقصد هستند (باستانی، ۱۳۹۰: ۵۷).

۱-۷-۲-۲-۱-۲- کرکرها

کسانی هستند که هدف آن‌ها از نفوذ در سیستم‌ها، خرابکاری و ایجاد اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای است به عبارت دیگر هکرهای بدخواه هستند. اعمال مجرمانه‌ای نظیر اختلاس، کلاهبرداری‌ یا جاسوسی صنعتی، تنها بخش کوچکی از اهداف احتمالی‌ کرکرها به شمار می‌رود” (طهماسبی، ۱۳۸۳: ۵).

 

۱-۷-۲-۲-۱-۳- کارمندانی که از رؤسا یا همکاران خود ناراضی هستند

افراد فوق در حملات سایبری علیه تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی به عنوان حملات خودی[۱]شناخته می‌شوند. با توجه به دسترسی کارکنان یک سازمان به رمزهای عبور سیستم های رایانه‌ای، معمولاً بعد از اخراج یا نارضایتی آن‌ها از سیاست‌های مدیران، به اقدامات خرابکارانۀ خود دست می‌زنند (شیرزاد، ۱۳۸۸: ۹۳).

۱-۷-۲-۲-۱-۴- نوجوانان و جوانان

این دسته از افراد بیشتر با انگیزۀ سرگرمی و گشت و گزار در اینترنت، وارد فضای سایبر می‌شوند. حس کنجکاوی و هیجان‌طلبی در اکثر موارد، منجر به بزهکار شدن افراد فوق به خصوص در حوزۀ نفوذ غیرمجاز در منابع رایانه‌ای و شبکه‌ای می‌شوند (شیرزاد، ۱۳۸۸: ۹۲).

۱-۷-۲-۲-۱-۵- رقبای تجاری

شرکت‌هایی تجاری، بارزترین اشخاصی هستند که با انگیزه‌های مالی به سرقت اطلاعات تجاری یا تخریب داده‌های تجاری شرکت‌های دیگر؛ که در فضای سایبر فعال هستند اقدام می‌نمایند. رخدادهای متعددی به ثبت رسیده که افرادی با اقدام به اختلال در داده‌های رایانه‌ای یک شرکت، موجب فسخ قرارداد تجاری بین دو شرکت شده‌اند یا اعتبار یک مؤسسۀ مالی را خدشه‌دار نموده‌اند. بنابراین عمل این دسته از بزهکاران در حوزۀ جرایم علیه اموال به وسیلۀ اعمال مجرمانه‌ای از قبیل تخریب رایانه‌ای(سابوتاژ) دسته بندی می‌شود.(باستانی، ۱۳۹۰: ۵۶)

۱-۷-۲-۲۲- گونه‌های بزه‌دیدگی در فضای سایبر

فضای سایبر با گوناگونی و تنوع فرصت‌ها و ابزارهایی که برای ارتکاب بزه فراهم می‌کند، دسته بندی‌های متعددی از انواع بزه‌دیدگی را در این فضا ایجاد نموده است. تازه‌ترین آمارها در ایران نشانگر این است که در چهار سال اخیر، تعداد کاربران اینترنت در کشور، ۲۵ برابر شده و بیش از ۶۴ درصد از کاربران ایرانی به صورت خانگی از اینترنت استفاده می‌کنند، این امر نشانگر استقبال مردم به فضای سایبر و همچنین افزایش آمار بزهکاری و بزه‌دیدگی سایبری است (سقازاده و کریم خانی، ۱۳۹۱: ۹). با توجه به افزایش بزه‌‌های سایبری، در ذیل به چهار دستۀ عمده از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته می‌شود (Shinder, 2002:129).

۱-۷-۲-۲-۲-۱-  اشخاص ساده و بی تجربه

معمولاً اشخاصی که کهن سال هستند یا برعکس در سنین نوجوانی به سر می‌برند، به دلیل عدم تجربۀ کافیِ فعالیت در اینترنت و رایانه بیشتر فرایند بزه‌دیدگی را تجربه می‌کنند. بیشترین جرایم ارتکابی علیه این دسته از افراد، کلاهبرداری های اینترنتی هستند که از ساده لوح بودن این افراد سؤاستفاده می شود (زررخ، ۱۳۹۰: ۱۳۹).

۱-۷-۲-۲-۲-۲- اشخاص آسیب دیده و ناتوان

این دسته از افراد به دلیل وضعیت خاصی که بر آن ها جاکم است، مورد توجه ویژۀ برخی از بزهکاران سایبری هستند. به عبارت دیگر افراد ناتوان مانند کسانی که فلج هستند یا از اختلالات عاطفی رنج می‌برند، آماج مناسبی برای بزهکاران سایبری محسوب می‌شوند تا از طریق یافتن مشخصات این افراد در پایگاه‌های اطلاعاتی با آن‌ها ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را در دام خود بیاندازند (همان: ۱۴۰-۱۳۹).

۱-۷-۲-۲-۲-۳- بزه‌دیدگان اشتباهی

این دسته از بزه‌دیدگان، مرتکب عملی که خود را در معرض بزه‌دیدگی قرار داده باشند یا باعث تحریک بزهکار شده باشند، انجام نداده اند؛ بلکه به این سبب که در موقعیت و زمان خاصی قرار داشته اند بزه‌دیده واقع می‌شوند. با توجه به این که امنیت قطعی در زمینۀ رایانه وجود ندارد و باز هم تهدیدات سایبری راه نفوذ خود را پیدا می‌کنند، امکان بزه‌دیده شدن بدون تقصیر وجود دارد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۴: ۲۸-۲۵).

۱-۷-۲-۲-۲-۴- بزه‌دیده نماها

            دستۀ دیگر از بزه‌دیدگان سایبری افرادی هستند که وانمود می‌کنند بزه‌دیده واقع شده اند. به عبارت دیگر این افراد موقعیتی را بیان می‌کنند که در آن واقع نشده اند یا اینکه خود را جای کسانی قلمداد می‌کنند که بزه‌دیده واقع شده اند. این اعمال می‌تواند به انگیزه‌های مختلفی از جمله انتقام‌گیری، جلب توجه، به دست آوردن پول و اعمالی از این قبیل باشد (زررخ، ۱۳۹۰: ۱۴۰)     

 ۱-۷-۲-۳- حمایت

حمایت واژه‌ای عربی است که با همان معنای اصلی خود در زبان فارسی استفاده می‌شود. در فرهنگ واژگان فارسی، واژۀ حمایت این گونه تعریف شده است:

حراست از اهالی اراضی مفتوحه از طرف فاتح. حراست از جان و مال و ناموس کشور از طرف سلطان” (جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۱۷۶۳). واژۀ حمایت در لاتین معادل واژۀ (Protection) به معنی حمایت، محافظت، پشتیبانی (آقایی، ۱۳۸۶: ۹۲۷) و همچنین (Support) به معنی پشتیبانی و حمایت کردن و طرفداری است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *