پایان نامه بررسی تفاوت بین عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

دلایل انتخاب مدل تعالی در ایران

مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود که در جهان بیش از ۷۰مدل سرآمدی و ۹۰ جایزه کیفیت وجود دارد که عموما بهره گرفته از مدل EFQM  وبالدریج بوده اند وبه سوی یکدیگر همگرا شده انداز مهمترین دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی در ایران عبارتند از:

-در میان کشور های جهان ،بیشتر از مدل های دیگر به عنوان جایزه ملی انتخاب شده است.

-روابط خوب ایران با بیشتر کشور های اروپایی و امکان انتقال داشتن و استفاده مستقیم از خبرگان این مدل در دیدگاه سیستماتیک قوی و توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرایند های سازمانی و نتیجه گرایی

 

-مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قرار گرفته منطبق بر مدل EFQMاست.

 

۲-۱۶- پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

۱- در تحقیقی که توسط پائولو و همکارانش ( ۲۰۰۴)دررابطه با مدیریت کیفیت در باشگاه های ورزشی در دانشگاه آزاد بروکسل در کشور بلژیک انجام دادند به این نتایج  رسیدند که مدل تعالیEFQM  در بخش صنعت و خدمات کاربرد بیشتری دارد و استفاده از آن برای خودارزیابی باشگاه های ورزشی سنتی دارای مشکل می باشد .

ولی با این همه اگر مدیران وکارکنان همکاری های لازم را انجام دهند، می تواند ابزاری مناسب برای رقابت و رشدسازمان ها باشد.(صفری سعید،۱۳۸۲)

 

۲ – اریکسون و گاروار ( ۲۰۰۵ ) در تحقیق خود به مطالعه فرآ یند بهبود عملکرد سازمان از طریق جوایز کیفیتی پرداخته اند. این تحقیق با هدف شناسایی چگونگی جهت گیری و حرکت سازمان ها به منظور بهبود عملکردسازمان از طر یق مشارکت در فرآ یند در یافت جوایز کیفیت انجام شده است . در این  تحقیق چگونگی مشارکت وحضور و به عبارتی فعا لیتهایی که سه شرکت سوئدی درفرآیند کسب جوا یز کیفیت انجام داد ه اند مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که عمده فعالیتهایی که سازمان ها برای بهبود عملکرد خود انجام میدهند شامل موارد زیر می باشد(بزرگی مریم،۱۳۸۵)

مشتری مدار ی: سازمان ها به مشتر یان خود وابسته هستند و از ا ینرو باید نیازهای فعلی و آتی وانتظارات رو به  افزایش آنها را شناسا یی نمایند و در جهت تامین آنها برآیند.

فرآیند محور ی: استفاده از مجموع های از فرآ ینده ای  سازمان، همراه با شناسا یی، تعیین تعاملات و مد یریت آنها را نگرش فرآیندی می باشد.

بهبود مستمر : هدف از بهبود مستمر در یک سیستم مدیریت کیفیت، ارتقاء سطح رضایت مشتر یان و سایرطرفهای ذینفع است .در فلسفه بهبود مستمر، بهبود مداوم عملکرد سازمان با ید به هدفی دائمی در تمام سازمان تبدیل گردد.

تعهد مدیریت: رهبران ایجاد کننده ثبات در اهداف وتعیین کننده مسیر حرکت در سازمان هستند . آنهامی بایست در داخل سازمان محیطی را بوجود آورندکه در آن کارکنان بتوانند در جهت نیل به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>