پایان نامه بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد کرمانشاه

          دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )

عنوان

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی

استاد راهنما

دکتر فرامرز ملکیان

شهریور 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1- مقدمه _ 3
2- بیان مسأله 4
3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 11
1-5- فرضیه های پژوهش 12
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 18
پیش درآمد فصل دوم 19
2-1- نمایش خلاق 19
2-1-1- نمایش 19
2-1-3- اهداف نمایش خلاق 22
2-1-4- آموزه های نمایش خلاق 23
2-1-5- اصول نمایش خلاق 24
2-1-6- مبانی نظری نمایش خلاق 27
2-1-7- انواع بازی 28
2-1-8- بازی و تئاتر  _ 43
2-2-1- تعریف تفکر انتقادی 44
2-2-2- ماهیت تفکر انتقادی 45
2-2-3- اهمیت برخورداری از تفکر انتقادی 46
2-2-4- چگونگی و نحوه تعامل هنر و تفکرانتقادی برای کودکان 47
2-2-5- هنر به عنوان محتوا و کنش در فکرپروری کودکان 54
2-3- پیشرفت درسی 55
2-3-1- نظریه های برنامه درسی  برای پیشرفت درسی 56
2-3-2- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی 59
2-43- پیشینه پژوهش 65
2-5- جمع بندی فصل دوم 69
2-6- مدل مفهومی پژوهش 71
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 75
پیش درآمد فصل سوم_________________________________ 76
3-1- روش پژوهش 76
3-2- طرح پژوهش 76
3-4- متغیر های مورد مطالعه 78
3-5- ابزار پژوهش 79
روایی و پایایی ابزار پژوهش 80
3-7- جامعه آماری 81
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82
پیش در آمد فصل چهارم 83
4-1- آمار   _ 83
جمع بندی 106
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 108
پیش درآمد فصل پنجم 109
5-1- خلاصه پژوهش 109
5-2- بحث و تفسیر نتایج 111
5-3- نتیجه گیری 117
5-4- محدودیت های پژوهش 119
5-5- پیشنهادات  _ 119
منابع   __ 122
پیوست 132

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *