پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی ضایعات لاستیک تحت درجه حرارت های بالا

موسسه آموزش عالی

غیر دولتی – غیر انتفاعی پویندگان دانش

 

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

عمران –گرایش سازه

عنوان پایان نامه:

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی ضایعات لاستیک تحت درجه حرارت های بالا

استادان راهنما:

آقای دکتر مدندوست آقای دکتر موسوی

چکیده

بتن خودتراکم به دلیل خواص روانی وکارایی بسیار مطلوب، مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفته است. هدف از این پایان نامه تأثیر استفاده از خرده لاستیک بر خواص تازه و سخت شده بتن خودتراکم         می باشد. خواص سخت شده بتن خودتراکم در دوحالت بدون حرارت و نمونه های حرارت دیده تحت درجه حرارت های مختلف 300 ، 600 و 900 درجه سانتی گراد بررسی شده است. حرارت دهی نمونه های بتنی با آهنگ یک درجه سانتی گراد در دقیقه انجام شد. به منظور بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر خواص سخت شده بتن خودتراکم در نمونه های بتنی درحرارت‌های بالا،  علاوه بر استفاده از مقادیر مختلف خرده لاستیک  دو نسبت آب به مواد سیمانی (34/0 و 39/0) و دو اندازه برای بزرگترین بعد سنگدانه ها                          ( 5/12 و 5/19 میلی متر ) مورد استفاده قرار گرفت و تأثیر هر کدام از آن ها در حالت تازه  توسط آزمایش های جریان اسلامپ ، قیف V و جعبه L شکل بررسی شد. سپس به منظور ارزیابی نمونه های بتنی حاوی خرده لاستیک در سن 90 روزه آزمایش های مقاومت فشاری – آزمایش اولتراسونیک – جذب آب وکاهش وزن به روی آنها انجام شد.

نتایج حاکی از آن است که استفاده از خرده لاستیک سبب کاهش خواص روانی بتن خودتراکم          می گردد ، به نحوی که استفاده از 9 درصد خرده لاستیک در مخلوط های با بزرگترین اندازه سنگدانه 5/12  میلی متر سبب کاهش جریان اسلامپ تا 3 درصد شد. همچنین افزایش نسبت آب به سیمان نیز تاثیر قابل توجهی بر کاهش لزجت مخلوط بتن خودتراکم در پی داشت به طوری که بیشترین تغییرات لزجت در مخلوط های با بزرگترین بعد سنگدانه ۱۹/۵ میلی متر و نسبت آب به مواد پودری 39/0 با افزایش 3/13 درصدی همراه بود. از طرفی با افزایش درجه حرارت مقاومت فشاری نمونه های بتنی کاهش یافت . به نحوی که کاهش مقاومت فشاری مخلوط حاوی 9 درصد خرده لاستیک تحت دمای 900 درجه سانتی گراد نسبت به مخلوط فاقد لاستیک در همان دما 7/15 درصد می باشد. این کاهش برای نمونه های حاوی خرده لاستیک تا 9 درصد می باشد. کاهش سرعت امواج اولتراسونیک نیز تحت دماهای 300 و 600 و 900 درجه سانتی گراد برای مخلوط های با نسبت آب به مواد پودری 39/0 نسبت به مخلوط حرارت ندیده ، در مقایسه با مخلوط های مشابه اما با نسبت آب به مواد پودری 34/0 به ترتیب 3/1 ، 5/0 و 3/0 درصد بیشتر شد و همچنین جذب آب نمونه های بتنی رشد قابل توجه نشان داد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *