دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

عدم امکان معرفی اموال شرکاء در قبال بدهی شرکت

علی الاصول با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت و تاکید بر استقلال مالی شرکت از شرکاء ممکن است این سوال پیش آید که اگر شرکتی از شرکت های موضوع قانون تجارت اموالش کفاف بدهی های به بار آمده اش را ننماید تکلیف طلبکاران شرکت چیست؟ آیا حق دارد به اموال شرکاء مراجعه کنند یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد و شرکت های موضوع قانون تجارت را از حیث مسئولیت در پرداخت دیون از هم جدا نمود.

در خصوص شرکت های سرمایه ای منظور(سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود) علی الاصول نظر به اینکه با توجه به بافت درونی این دسته از شرکت ها  مسئولیت شرکاء صرفاً به قدر سهام و سهم الشرکه آورده شده در شرکت می باشد، لذا به محض اینکه شرکت از پرداخت دیون خود عجز حاصل کرد و منحل شد باید طلبکاران به اموال موجود شرکت مراجعه کرده و از آن محل استیفای طلب خود را ن آآآآـ««نئدتکمتلنهقاتبنمایند و هیچ حقی بر اموال شخصی شرکاء ندارند.

لیکن قانون گذار به طور استثنائی در بعضی از شرکت ها برخلاف قاعده استقلال دارایی شرکت از دارایی واموال شرکا برای کل شرکاء شرکت تضامنی و به طور نسبی درشرکت های نسبی و شرکا ضامن در شرکت های مختلط، مسئولیت نامحدود در نظر گرفته به طوری که طلبکاران شرکت حق دارند به اموال شرکت با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶ ق.ت و سایر مواد مشابه در شرکت های مذبور بعد از انحلال شرکت و وضع دیون از اموال شرکت به شرکاء ضامن مراجعه و استیفاء حقوق نمایند.

شایان ذکر است در صورت اختلاف بین مسئولیت شرکا درشرکت مبنی بر پرداخت دیون شرکت کدام یک از دو نوع مسئولیت(تضامنی-غیر تضامنی) با توجه به اصل استقلال دارایی شرکت جاری است؟ به نظر می رسد اصل بر غیر تضامنی بودن مسئولیت شرکاء باشد و صرفاً از اموال شرکت طلبکاران استیفا طلب نمایند. زیرا همان طوری که در سطور قبل توضیح داده شد مسئولیت تضامنی یک امر خلاف اصل(استقلال مالی شرکت) است و مقنن به صورت استثنایی آن را وضع کرده است. به هر حال اصل بر عدم مسئولیت تضامنی شرکا در قبال دیون شرکت می باشد.[۱]

بند سوم:  ممنوعیت توقیف و تامین وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت

مقنن در قوانین امکان تامین و توقیف اموال مدیون را تجویز نموده است، از جمله در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موجب ماده مارالذکر خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف)دعوا مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده د) خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

همچنین به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت:« پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید». هدف قانون‌گذار از وضع چنین مقرره‌ای این است که خواهان بعد از طی پروسه قضایی که ممکن است  مدت زمان زیادی اطاله داشته باشد، حکم صادره به علت عدم دارایی محکوم علیه عملا غیرقابل اجرا باشد و حکم صادره تبدیل به نوشداروی بعد از مرگ سهراب گردد، لذا برای تامین حقوق خواهان قانونگذار مقرره‌های مارالذکر را وضع نموده است. در خصوص شرکت‌های تجاری هر گونه تغییرات در افزایش سرمایه طبق ماده ۱۸۲ لایحه اصلاحی ظرف نه ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه باید به ثبت برسد، و تا زمانی که این افزایش سرمایه به ثبت نرسیده باشد، مالکیت شرکت نسبت به وجوه مزبور مستقر نیست، لذا خواهان که طلبی از شرکت داشته باشد نمی‌تواند این نوع از وجوه را تامین یا توقیف نماید، چنان‌چه ماده ۱۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصرحا بیان داشته است که:

«وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوص نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت»

لذا سرمایه ثبت شده را قانونگذار جزء سرمایه شرکت محسوب نموده و آن را قابل تامین و توقیف دانسته است.

۱- برای دیدن نظر مخالف مبنی بر عدم وجود شخصیت حقوقی برای شرکت های تضامنی، رجوع کنید به کتاب شخصیت حقوقی، تالیف عباس مهاجریان وکیل دادگستری.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد