مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از فنون بازاریابی و نیز تحقیقات تخصصی بازاریابی دارند.  بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی آنها در بهره‌گیری از فنون بازاریابی نشأت می‌گیرد. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می‌گرفتند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش می پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می دادند.

بازاریابی در عین حال یک جنگ است منتهی نه جنگ با اسلحه و یا تفنگ بلکه چنانکه آلبرت امری [۱]در این رابطه می‌گوید: بازاریابی یک جنگ متمدنانه است که در اغلب این نبردها، شرکتها و سازمانهایی موفق می شوند که از کلمات، ایده‌ها و نظم فکری مطلوب تری استفاده می‌نمایند، به عبارت دیگر دارای مدیریت بازاریابی به روز و منسجمی باشند تا بتوانند در مبارزه با صحنه های رقابت گام بردارند.]۱[

در این فصل پس از مقدمه به بیان مبانی نظری بازاریابی و صنعت یخچال و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

 

۲-۲ مبانی نظری

در این بخش به بیان مطالبی در مورد صنعت یخچال در ایران و جهان اشاره داریم همچنین در ادامه به بیان مفاهیم بازار یابی خواهیم پرداخت.

۲-۲-۱ آشنایی با صنعت یخچال

در این قسمت تاریخچه صنعت یخچال در ایران و جهان را بیان می‌کنیم همچنین در ادامه وضعیت صنعت یخچال در ایران را از لحاظ تولید، واردات وصادارات بررسی و مشکلات موجود در صنایع یخچال سازی داخل کشور را بیان می‌کنیم.

۲-۲-۱-۱ تاریخچه یخچال در جهان

ذیلا” به تاریخچه شکل گیری یخچال در سطح جهانی اشاره می‌شود:

اولین یخچال در سال ۱۷۸۴ در دانشگاه گلاسکو[۲] به ثبت رسید. در سال ۱۸۰۵، اولین یخچال که بخار را جایگزین مایع نموده بود، طراحی گردید. در سال ۱۸۵۰ یا ۱۸۵۱ بستنی ساز به ثبت رسید. در سال ۱۸۵۷، یک استرالیایی، دستگاه خنک کن با بخار متراکم را معرفی نمود. در سال ۱۸۵۹، یک فرانسوی سیستم پیچیده تری را ساخت، که برعکس دستگاههای متراکم کننده اولیه، که هوا را بعنوان سردکننده بکار میبرد، از آمونیاک که سریعا منبسط می‌شود استفاده نمود. یخچال جذبی در سال ۱۹۹۲ توسط یک دانشجوی دانشگاه در سوئد اختراع گردید، که یک موفقیت جهانی بود، و توسط الکترولوکس[۳] تجاری سازی گردید.

در آغاز قرن بیستم، حدود نیمی از خانواده ها در آمریکا در یک محفظه یخ، غذای خود را سرد نگاه می‌داشتند، یخ مورد استفاده در مخزن خانگی گران بود، زیرا مجبور بودند یخ را از دریاچه های زمستانی برش داده و تا زمان مورد نیاز آن را ذخیره نمایند.

[۱]Albert Emery

[۲] Glasgow

[۳] Electrolux

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر میزان خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسی ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان است.

۱-۴-۲ هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد