مقدمه

محدود بودن منابع نفتی کشور و لزوم رفع وابستگی اقتصاد کشور از صنعت نفت و صنایع وابسته امری است که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این راستا این تحقیق به بررسی زمینه های افزایش درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی با توجه به رفع موانع صادراتی محصول تون ماهی بعنوان یکی از اقلام صادراتی می پردازد.به همین جهت موانع صادرات این محصول از اهداف مشخص این تحقیق می باشد. در این فصل به مرور ادبیات در این زمینه می پردازیم. این فصل شامل دو بخش است. دربخش اول مروری بر مفاهیم موانع صادرات و مزیت رقابتی خواهد شد و موانع صادراتی ارائه شده توسط محققان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  همچنین مدلهای مزیت رقابتی پورتر و الماس ملی و مدل استنتون و دیگر مدلها در این بخش مورد بحث قرار می گیرد. در بخش دوم مروری بر محصول تون ماهی،  روش تولید و ارقام و آمارهای مربوط به تولید ، تقاضا ، عرضه و صادرات آن ارائه شده است.

بخش اول –موانع صادراتی و مزیت رقابتی

 

 مروری بر نظرات محققان در مورد  موانع صادراتی

 

اگرچه اهمیت حضور در بازارهای بین المللی و فعالیت صادراتی بعنوان موتور محرک اقتصاد کشورها آشکار شده است،  ولی واقعیت آن است که بسیاری از کشورها علیرغم داشتن پتانسیلهای مناسب نتوانسته اند در حیطه صادرات عملکرد مناسبی داشته باشند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد