معرفی وجوه کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یکی از مهمترین ابزارهای مطرح شده در زمینه کسب و کار در قرن گذشته است. پایه‌گذاران BSCحسابداران بوده‌اند. در سال ۱۹۸۷، تحقیقی توسط انجمن ملی حسابداران آمریکا (NAA)  و موسسه CAM-I  نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع ۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت‌های امریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت خود ناراضی بوده‌اند.

در آن زمان عمدتاً گزارشات مالی وسیله سنجش عملکرد سازمان بود، در دوران انقلاب صنعتی سازمان‌ها با برقراری و توسعه‌ی سیستم‌های کنترل مالی وضعیت خود را اداره کرده و بر نحوه تخصیصی دارایی‌های فیزیکی و مالی خود نظاره می‌کردند. با ظهور عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات، اتکای صرف به سیستم‌های اندازه‌گیری برای رقابت و کسب مزیت‌های پایدار کفایت نمی‌کرد. با پیچیده‌تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن ۲۱، نارسایی سنجه‌های مالی بیش از پیش نمایان گردید.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، رابرت کاپلان  استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی بود، طرحی تحقیقاتی را به منظور بررسی علل توفیق دوازده شرکت برتر امریکایی و مطالعه روش‌های ارزیابی عملکرد در این شرکت‌ها آغاز نمودند. به این ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردند که برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می‌بایست این عملکرد از چهار زاویه دید  مورد ارزیابی قرار گیرد:

  • دیدگاه مالی
  • دیدگاه مشتری
  • فرآیندهای داخلی
  • رشد و یادگیری

یافته‌های کاپلان و نورتون تعیین‌کننده این واقعیت بود که شرکت‌های موفق، در هریک از این چهار منظر اهداف  خود را تعیین و برای ارزیابی سنجه‌هایی  انتخاب کرده و اهداف کمی هریک از این سنجه‌ها  را برای دوره‌های ارزیابی مورد نظر، تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی  جهت تحقق این اهداف را برای برنامه‌ریزی و به مورد اجرا می‌گذارند.

کاپلان و نورتون  این روش ارزیابی عملکرد را روش ارزیابی متوازن یا کارت امتیازی متوازن نامیدند، که طی ده‌های بعدی به یک «سیستم مدیریت استراتژیک» تبدیل شد به این صورت که برخی سازمان‌ها از این روش نه تنها برای ارزیابی عملکرد بلکه به عنوان چهارچوبی جهت تدوین و فرموله کردن استراتژی و ارتباطات و کنترل نحوه اجرای استراتژی‌های خود، استفاده نمودند.

بردی  در مقاله «بکارگیری کارت امتیازی متوازن در کمپانی FMC» پس از بحث در مورد BSC و ارائه نتایج بکارگیری آن به این موضوع پرداخته است که کارت امتیازی متوازن می‌تواند علاوه بر ارزیابی اجرای استراتژی‌ها، به صورت سیستم سنجش عملکرد استراتژیک موسسات به کار گرفته شود. بنابراین کارت امتیازی متوازن نه تنها ابزار ارزیابی استراتژی‌ها می‌باشد بلکه یک سیستم ارزیابی استراتژیک شرکت می‌باشد.

برخی از محققان کارت امتیازی متوازن را یک چارچوب مدیریت عملکرد استراتژیک منسجم می‌دانند، که سازمان‌ها را در ترجمه اهداف استراتژیک به سنجه‌های عملکردی مرتبط با آن‌ها یاری می‌دهد.

هدف اصلی مدل کارت امتیازی متوازن به‌کارگیری اهداف و چشم‌انداز سازمان در عمل می‌باشد. این مدل اهداف و استراتژی را به جای کنترل، مرکز عملیات سازمان قرار می‌دهد. این کار از طریق ترجمه اهداف سازمان به عوامل کلیدی موفقیت در چهار حوزه چهارچوب BSC انجام می‌شود. یکی از نقاط قوت BSC تشویق کارکنان به کار کردن برای دستیابی به چشم‌انداز مشترک سازمان است.

شاخص‌های کارت امتیازی متوازن جهت هدایت و ارزیابی شرکت‌های عمر اطلاعاتی در زمینه خلق ارزش از سرمایه‌گذاری بر روی مشتریان، تامین‌کنندگان، پرسنل، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری لازم هستند. کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی از عملکرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین‌کننده‌های عملکرد آینده تکمیل می‌کند. اهداف و شاخص‌های کارت امتیازی از استراتژی‌ و چشم‌انداز سازمان تعیین می‌شوند. این اهداف و شاخص‌ها به عملکرد سازمان در چهار وجه می‌نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری. همانطور که در شکل ۲-۹ نشان داده شده است این چهار وجه چارچوبی را برای کارت امتیازی متوازن فراهم می‌کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد