پایان نامه با موضوع نقش سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

تعارض: تعارض عبارت است از منازعه آشکار میان حداقل دو نفر به گونه ای که یکی احساسمیکند کمبود امکانات ،ناسازگاری اهداف[۱] و دخالت افراد دیگر مانع رسیدن فرد به اهداف اومیشود(کرامتی و همکاران،۱۳۸۸؛۹۸).

۲-مدیریت تعارض: به استراتژی هایی نیازمند است که به طور هیجانی مبتنی بر اعتماد به نفس ، انعطاف پذیری[۲] ، وسعت دید و باز بودن تفکر و عمل نسبت به راه های مختلف می باشد (کرامتی و همکاران،۱۳۸۸؛۹۸).

۳- استراتژی های مدیریت تعارض: در واقع استراتژی های مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حالی که استمرار دارند، احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند. پوت نام و ویلسون این پنج استراتژی را در قالب سه دسته استراتژی کلی تر:

۱-استراتژی راه حل گرایی (همکاری و سازگاری) ۲-استراتژی فقدان مقابله (سازش و اجتناب)۳- استراتژی کنترل (رقابت) دسته بندی کرده است (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸؛ ۹۸-۹۷).

۴- استراتژی راه حل گرایی: کاربرد استراتژی های همکاری و سازگاری در مدیریت تعارض است که در استراتژی سازگاری (همکاری متوسط ، قاطعیت متوسط) دو طرف هم به تمایلات و خواسته های خود و هم به منافع و انتظارات طرف مقابل توجه دارند از طرف دیگر تا حدودی به خواسته ها و اهداف خود دست می یابند و استراتژی همکاری(همکاری زیاد ، قاطعیت زیاد)  هنگامی است که یک یا دو طرف به تحقق اهداف و منافع خود و طرف مقابل تمایل زیادی دارد و جهت گیری به سمت همکاری و تشریک مساعی خواهد بود. این راهبرد کلیه توقعات و ترجیحات هر دو طرف دیگر تعارض را تامین میکند (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸؛۹۹).

۵- استراتژی فقدان مقابله: کاربرد استراتژی های سازش و اجتناب در مدیریت تعارضکه  استراتژی سازش (فقدان قاطعیت ،همکاری زیاد)عبارتست از تلاش برای ارضای خواسته ها و منافع طرف مقابل ، حتی اگر خواسته ها و منافع فرد در این راستا فدا شود و در استراتژی اجتناب (فقدان همکاری ، فقدان مقابله) با برخورداری از رویارویی با تعارض یا به تعویق انداختن یک راه حل ، منافع طرفین را نادیده می گیرند (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸؛۹۹).

 

۶- استراتژی کنترل: کاربرد استراتژی رقابت در مدیریت تعارض است که استراتژی رقابت ( فقدان همکاری،قاطعیت زیاد) مبین به کارگیری شیوه های استبدادی ، آمرانه[۳] و تحکیم آمیز برای کنترل تعارض است که در آن افراد تمایل به برآوردن منافع خود بدون توجه به این که این امر موجب تعارض با فرد دیگری می شود و ارضای نیازهای شخص با هزینه دیگران می باشد (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸؛۹۹).

  1. ۱۸٫ Incompatible goals

[۲]۱۹ Flexibility

 

  1. ۲ Imperative

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *