پایان نامه با موضوع نقش ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد

مدیریت نیروی کار[۱]

نیروی انسانی هر سازمان بزرگترین دارایی معنوی و سرمایه آن سازمان محسوب می شود.هیچ یک از اهداف خرد و کلان سازمان بدون همراهی نیروی انسانی میسر نمی باشد.باوجود اینکه

ISO/TS 16949  یک استاندارد تخصصی در حوزه خودروسازی محسوب می شود اما الزاماتی را برای مدیریت نیروی کار مطرح نموده است.بعبارت دیگر اجرای استاندارد بر مدیریت نیروی کار موثر بوده و منجر به تحقق شاخص هایی در این حیطه می شود.از جمله این شاخص های می توان به موارد زیر اشاره نمود: توجه به سطح آموزشی نیروی انسانی،ایجاد محیطی خلاق،افزایش انگیزه و رضایت شغلی در محیط کار و …. نیروی کار در استاندارد با عنوان مدیریت منابع تفسیر شده است.

۱-۸-۱۱-۲-۳- ارتقاء تامین کنندگان [۲]

همانطور که در لزوم ایجاد ارتباطات نیز ذکر شد،سازمان ملزم به برقراری ارتباط با برخی ذینفعان است.ازجمله این ذینفعان تامین کنندگان مرتبط با سازمان می باشد.پیاده سازی استاندارد منجر به رعایت الزاماتی در خصوص تامین کنندگان سازمان می گردد که به صراحت در بند مرتبط استاندارد تشریح شده است.آثار چنین ارتباطی منجر به ارتقاء سطح دانش کیفی تامین کننده،تحویل به هنگام خدمات و محصولات مورد درخواست سازمان و درنتیجه حصول رضایت مشتری را بدنبال خواهد داشت.

۱-۸-۱۱-۲-۴- بهبود شاخص رضایت مشتریان [۳]

مشتریان را باید بعنوان یکی از مهمترین ذینفعان سازمان قلمداد کرد.مزیت اجرای استاندارد بر مشتریان سازمان بسیار چشمگیر و اثربخش می باشد.استاندارد الزاماتی را برای رعایت حقوق مشتری/مشتریان سازمان مطرح می نماید که سازمان ملزم به رعایت آنها می باشد.چه بسا عدم رعایت این الزامات خود به تنهایی می تواند کفایت اجرای استاندارد در هر سازمانی را با شک همراه سازد.

آثار اجرای استاندارد در این خصوص به شاخص هایی از جمله: افزایش رضایت مشتریان،کاهش شکایت مشتریان،کاهش برگشتی از مشتریان،کاهش زمان پاسخگویی با شکایات مشتریان مرتبط    می باشد.

[۱] Managing Workforce

[۲] Development/Improvment of Suppliers

[۳] Customers Satifaction

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

بستن