مقالات

پایان نامه با موضوع طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Rose

دانلود پایان نامه

چکیده:

در این پروژه سعی بر آن بوده است که با استفاده از یکی از ابزارهای مهندسی نرم افزار به نام Select یک پروژه واقعی و فنی را پیاده سازی کنیم.

در ابتدا لازم بوده است که به بررسی محتوای قضیه پرداخته شود تا خواننده و کاربر براحتی بتوانند با سیستم مزبور رابطه برقرار کنند.

برای شروع کار مطالبی راجب مهندسی نرم افزار و علت پیدایش آن پس از دوران بحران نرم افزار را بیان میکنیم. سپس الگوها و روش های جاری و مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. در انتهای مبحث مهندسی نرم افزار تعریفی از متدولوژی و لزوم استفاده از آن بیان شده است.

پس از مبحث مهندسی نرم افزار به مبحث آنالیز و طراحی می پردازیم. در این مبحث نحوه مدل سازی سیستم از دیدگاه های موجود و نکات اصلی بیان میشود.

سپس به اصل موضوع یعنی Case Tools Select میرسیم. برای آشنایی بیشتر ابتدا یک آموزش کلی داده میشود و ارتباط هر یک از اجزا را با مسائل و مباحث مهندسی نرم افزار و مبحث آنالیز و طراحی سیستم را متوجه می شوید.

در انتها به بیان پروژه که مکانیزه کردن یک کتابخانه می باشد می پردازیم. در این پروژه نمودار های DFD,LDS به همراه سطوح شکسته شده ان و نمودار ELH استفاده شده است. هر کدام از این نمودارها سیستم را از دیدگاهای مختلف ( مدلسازی از دیدگاه داده، مدلسازی از دیدگاه پردازشی و مدلسازی از دیدگاه رفتاری-زمانی ) تجزیه، تحلیل و بررسی قرار میدهند.

مقدمه                                                                                                                              

پس ازپیدایش ورشد فراگیر اطلاعات، برای بسیاری از جوامع این امکان فراهم شده که با بهره گیری از بسیاری از امکانات وپتانسیلهای موجود در این فناوری، بخش قابل توجهی از مشکلات به ظاهر لاینحل خود را مرتفع کرده و در عمل، بحرانهای حاد اجتماعی واقتصادی را پشت سر بگذارند.تجربه کشورهای در حال توسعهای که از لحاظ جایگاه جهانی در ردیف کشور ما قرار دارند،( یا شاید بهتر است بگوییم قرار داشتند!) نشان می دهد که آنها با استفاده هوشمندانه از (( IT: Information Technology )) توانسته اند برمسائل ومشکلات مبتلا به جامعه خود فائق آیند.

از این رو میتوان گفت: بحث بر سر اثبات کارآمدی و فناوری اطلاعات برای ایجاد رشد و جهشی در جوامع، به ویژه جوامع جهان سوم، تکرار مکررات بوده و در حکم اثبات روشنی روز است.

با این پروژه سعی داریم گذری به Case Tools یا ابزارهای مهندسی نرم افزار و مسائل پیش روی آنها بپردازیم و یک پروژه واقعی را توسط آن پیاده سازی کنیم.

Case Tools یا ابزارهای مهندسی نرم افزار توانسته اند با دادن ساختار کلی به پروژه و مدیریت آن به نحو احسن یک ابزار قدرتمند و متداول در بحث مهندسی نرم افزار شوند، که روز به روز در حال پیشرفت می باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

92