پایان نامه اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها :

تعریف مفهومی :

پیشرفت تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع  های درسی که معمولاً به وسیله آزمایش ها یا نشانه ها ویا هردو که معلمان برای دانش آموزان  وضع می کنند ، اندازه گیری می شود (سیف ،۱۳۸۶).

اهمال کاری :یعنی سهل انگاری وبه تعویق انداختن کارهاست (الیس ونال[۱] ،۱۹۹۷).

خودکارآمدی : عبارت است از قضاوت افراد در مورد توانایی هاشان برای اجرای یک سلسله کارها به منظور رسیدن به انواع تععین شده ی عملکردها (بندورا [۲] ،۱۹۸۶).

 

اضطراب امتحان : نوعی خود اشتغالی ذهنی می باشد که با تردیددرباره ی توانایی های خود مشخص می شود وبه نداشتن تمرکز حواس ،واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت تحصیلی فرد منجر می شود ( زیدنر [۳] ،۱۹۹۸).

تعریف عملیاتی :

پیشرفت تحصیلی عبارت است از میزان تغییر رفتار در زمینه کسب اطلاعات ،که برای سنجش و پیشرفت تحصیلی معدل ترم اول دانش آموزان از روی کارنامه تحصیلی در نظر گرفته می شود .

 

اهمال کاری :

برای اندازه گیری میزان اهمال کاری از مقیاس ارزیابی اهمال کاری نسخه دانش آموزان[۴] سولومون وراث بلوم (۱۹۸۴) بر روی دانش آموزان اجرا می شود .

خودکارآمدی :

برای اندازه گیری میزان خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی عمومی شررو[۵] همکار ان(۱۹۸۲)  بر روی دانش آموزان اجرا می شود .

۱- ELLisB,knal

۲- bundura

۳- Zidner

[۴]-pass

۲- sherer

متن کامل پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *