پایان نامه اهمیت اولویت‌بندی هر یک از این عوامل موثر بر ارزش‌گذاری دانش فنی در صنایع

   تعاریف متغیرهای تحقیق

مطابق مدل تحقیق متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارتند از:

  • متغیر وابسته: ارزش­گذاری دانش­فنی
  • متغیرهای مستقل: عوامل ذاتی و فنی، عوامل رقابت­افزا، عوامل عملکردی

۱-۶-۱٫ ارزش­گذاری دانش­فنی: عبارت است از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی با مقیاس مقداری[۱] به منظور بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان.

۱-۶-۲٫ عوامل ذاتی و فنی: عواملی هستند که به ماهیت خود دانش فنی مربوط می­شوند. این عوامل عبارتند از: میزان بومی بودن دانش­فنی، میزان بدیع بودن دانش­فنی، میزان اعتبار دانش­فنی، زیرساختی بودن دانش­فنی، کاهش وابستگی و سطح مستندسازی.

۱-۶-۳٫ عوامل رقابت­افزا: عواملی هستند که با توجه به میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار است. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد توانمندی برای کسب مزیت رقابتی، میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی‌های محوری سازمان، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش نرخ نوآوری، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش بهره‌وری، میزان تأثیر دانش فنی بر خلق محصولات جدید، میزان تأثیر دانش فنی بر رقابتی­شدن قیمت محصولات، میزان تقلیدناپذیری دانش فنی که منجر به ایجاد توان رقابتی می­گردد و مزیت دانش فنی نسبت به انواع مشابه آن که منجر به ایجاد توان رقابتی می­گردد.

۱-۶-۴٫ عوامل عملکردی: عواملی هستند که با توجه به میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار است. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسک­های تولیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارایه محصولات به بازار، میزان تأثیر دانش فنی بر سودآوری و میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه‌های تولید.

۱-۲٫   روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی است. چرا که به دنبال دستیابی به راه­حل مسایل و مشکلات موجود در تعیین ارزش­ دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور است. همچنین این تحقیق، از حیث روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. زیرا در این تحقیق داده­های مورد نیاز از طریق پیمایش و از طریق افرادی که پاسخگو هستند جمع­آوری می­شوند.

۱-۳٫   قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق دو سازمان­ صنایع راهبردی کشور است و محدوده زمانی آن زمستان ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲ می‌باشد. همچنین موضوع این تحقیق در راستای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در این صنایع قرار دارد.

۱-۴٫   جامعه آماری و روش نمونه­گیری

جامعه آماری موردنظر در این تحقیق متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق در صنایع راهبردی کشور هستند. در این تحقیق، روش نمونه گیری به صورت نمونه‌گیری مرحله‌ای است که شکل گسترش یافته نمونه‌گیری خوشه‌ای است. در این روش عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب می‌شوند (یعنی انتخاب نمونه از نمونه دیگر).

[۱] .Value scale

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *