پایان نامه اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc”

مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

عنوان:

اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن

استاد راهنما:

دکتر احمدعلی آماده

استاد مشاور:

دکتر محمود حیدرزاده سهی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات

کلیات

3

4

فصل دوم : مروری بر منابع 5
2-1- مقدمه 6
2-2- آبکاری الکتریکی 6
2-2-1- مزایا و معایب آبکاری الکتریکی 7
2-3- آبکاری پوششهای کامپوزیتی 8
2-3-1- مزایا و معایب آبکاری کامپوزیتی 9
2-4- پوشش های نانوکامپوزیتی 10
2-4-1- روش تولید پوششهای نانوکامپوزیتی 10
2-4-2- کاربرد پوششهای نانوکامپوزیتی 11
2-5- مکانیزم رسوب الکتریکی 12
2-5-1- رسوبگذاری کرم سه ظرفیتی 13
2-5-2- کمپلکس سازهای کرم 14
2-6- آبکاری کرم سه ظرفیتی 15
2-6-1- ترکیب حمام کرم سه ظرفیتی 15
2-6-2- ویژگی های ترکیب حمام آبکاری 16
2-6-3- مشکلات آبکاری کرم سه ظرفیتی 16
2-7- مکانیزمهای همرسوبی الکتروشیمیایی 17
2-7-1- مدل کلاسیک گاگلیمی 18
2-7-2- مدل Celies 21
2- 8- پایداری پراکندگی سیستمهای کلوئیدی 22
2-8-1- توزیع فیزیکی نانو ذرات با عملیات اولتراسونیک 23
2-8-2- روش های شیمیایی پراکندگی سیستمهای کلوئیدی 23
2-9- تاثیر نوع جریان آبکاری 27
2-10- تاثیر زمان روشنایی و خاموشی 28
2-11- تاثیر دانسیته جریان 29
2-12- روش های تعیین ذرات پراکنده در پوشش 33
2-12-1- روش وزنی 33
2-12-2- روش میکروسکوپی 33
2-12-3- روش میکروآنالیزورهای پروپ الکترونی 33
2-12-4- روش طیف نگاری مرتبط با فوتون (PCS) 34
2-13- سایش و مکانیزمهای آن 34
فصل سوم : روش انجام آزمایش 37
3-1- مواد مورد استفاده 38
3-2- وسایل و تجهیزات مورد استفاده جهت آبکاری 39
3-2-1- منبع جریان 40
3-3- آماده سازی الکترولیت و آبکاری نمونه ها 41
3-4- ارزیابی نمونه ها 44
3-5- نحوه بررسی اثر پارامترهای انتخاب شده بر ریز ساختار و خواص پوشش 45
3-5-1- بررسی اثر غلظت پخش کننده (SDS) 45
3-5-2- بررسی اثر افزودنی ساخارین 46
3-5-3- بررسی اثر دانسیته جریان 46
3-5-4- بررسی اثر فرکانس 47
3-5-5- بررسی اثر چرخه کاری 47
3-5-6- بررسی اثر غلظت کاربیدتنگستن 48
فصل چهارم : نتایج و بحث 49
4-1- بررسی اثر افزودنیها بر مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتیCr-WC 50
4-1-1- تاثیر سورفکتانت SDS 51
4-1-2- تاثیر افزودنی ساخارین 56
4-1-3- تاثیر غلظت ذرات کاربید تنگستن در محلول 59
4-2- بررسی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتی Cr-WC 61
4-2-1- تاثیر دانسیته جریان 61
4-2-2- تاثیر چرخه کاری 65
4-2-3- تاثیر فرکانس پالس 67
4-3- بررسی اثر پارامترهای موثر بر سختی و رفتار سایشی پوششهای نانوکامپوزیتی Cr-WC 70
4-3-1- تاثیر غلظت ذرات WC در حمام آبکاری 70
4-3-2- تاثیر غلظت سورفکتانت SDS 73
4-3-3- تاثیر افزودن ساخارین 75
4-3-4- تاثیر دانسیته جریان 78
4-3-5- تاثیر فرکانس پالس 81
4-3-6- تاثیر چرخه کاری 83
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 85
نتیجه گیری 86
پیشنهادها 87
مراجع 88
مراجع فارسی 89
مراجع لاتین 90
چکیده انگلیسی 94

چکیده

آبکاری الکتریکی یکی از روش های مناسب جهت همرسوبی ذرات ریز فلزی، غیر فلزی و پلیمری در زمینه فلزی است. در این تحقیق پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربیدتنگستن با استفاده از جریان پالسی مربعی روی فولاد کربنی ایجاد شد. تاثیر پارامترهای آبکاری مانند غلظت سورفکتانت SDS و افزودنی ساخارین به عنوان ریزکننده، دانسیته جریان، سیکل کاری و فرکانس بر روی سختی، درصد وزنی ذرات و نحوه توزیع آن ها در پوشش بررسی شد. در این تحقیق سعی شد عواملی همچون نوع حمام، دما، pH و میزان تلاطم ثابت در نظر گرفته شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *