عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

  منابع مزیت رقابتی پایدار

مزیت رقابتی پایدار در گرو آن است که رقبا قادر به تقلید استراتژی شرکت و در نتیجه بهره مندی از منافع حاصل از آن نباشند. چه منابعی می توانند چنین خصوصیتی داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دی و وینزلی در سال ۱۹۸۸ به دو گروه از منابع که می توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند اشاره کردند:

  • مهارت های برتر[۱]: توانایی های ویژه کارمندان که آنها را از پرسنل شرکت های رقبا متمایز می سازد.
  • منابع برتر[۲]: منابع ویژه ای که شرکت در اختیار دارد و به وسیله آنها توانمندی های خود را اعمال میکند.( ۲۰۰۴، Kurien)

نویسندگان دیگری روی مهارت ها و منابع خاصی که به ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می کنند، بحث کردند.

برای مثال، موسوندا معتقد بود که شرکت ها برای دستیابی به منابع برتر باید منابع منحصر به فرد در اختیار داشته باشند. وی ۴ ویژگی برای چنین منابعی برمی شمرد، ارزشمند، کمیاب، غیر قابل تقلید، غیر قابل جانشینی[۳]:  (۲۰۰۱ Musonda,)

  • ارزشمند: یک منبع ارزشمند شرکت را قادر می سازد که از فرصت های محیطی استفاده کند و تهدیدات موجود در محیط را خنثی نماید.
  • کمیاب: رقبا نباید مانند منابع شرکت را داشته باشند.

غیر قابل تقلید: کپی کردن آنچه شرکت در اختیار دارد باید برای رقبا غیر ممکن یا دشوار باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی یا روابطی که شرکت با سهامداران و دیگر شرکت ها و افراد ذی نفع دارد

[۱] – Superior skills

[۲] -Superior resources

[۳] – Valuable, Rare,imitable,substituability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد