پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

تابع عضویت[۱]

مفهوم تابع عضویت از اهمیت ویژه‎ای در تئوری مجموعه‎های فازی برخوردار می‎باشد؛ چرا که تمام اطلاعات مربوط به یک مجموعه فازی به وسیله تابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربردها و مسایل تئوری مجموعه‎های فازی از آن استفاده می‎شود. در واقع تابعی که درجه ( مقدار) عضویت عناصر مختلف را به یک مجموعه نشان دهد، تابع عضویت گویند. برای نمایش تابع عضویت فازی از حرف استفاده می‎شود. تابعی که درجه عضویت عنصر x به مجموعه فازی Ã را نشان دهد با  نمایش داده می‎شود. به طور خلاصه تفاوت مفهوم درجه عضویت در مجموعه‎های کلاسیک و فازی به می‎توان به صورت زیر بیان کرد:

رابطه  ۲-۱

روابط فوق نشان می‎دهد که برد توابع عضویت کلاسیک، مجموعه دو عضوی صفر و یک است در حالی که برد توابع عضویت فازی، بازه بسته صفر و یک می‎باشد.

 

۲-۷-۴- سیستمهای فازی

سیستم فازی سیستمی است که اطلاعات ورودی آن به طور نادقیق (فازی)، پردازش‎های سیستم به طور تقریبی (فازی) و تصمیم‎گیری سیستم نیز با شرایط فازی انجام می‎شود. روش‎های مختلفی برای مدل‎سازی اطلاعات ورودی سیستم و پردازش و تبدیل آن به تصمیم وجود دارد که یکی از آنها استفاده از قوانین فازی با ساختار (اگر- آنگاه) است. در این صورت یک سیستم فازی مجموعه‎ای از قوانین فازی (اگر-آنگاه) است (شوندی، ۱۳۸۵).

 

۲-۷-۵- متغیر کلامی[۲]

منظور از متغیر زبانی، متغیرهایی هستند که دارای ارزش عددی نیستند. بلکه مقادیرشان، کلمات یا جملات در یک زبان طبیعی یا مصنوعی می‎باشد (منهاج، ۱۳۸۶).

 

۲-۷-۶- اعداد فازی مثلثی

عدد فازی مثلثی بر اساس سه پارامترm, l وu به صورت تعریف می‎گردد که پارامتر l کمترین مقدار ممکن و m امیدبخش‎ترین مقدار ممکن و پارامتر u بزرگترین مقدار ممکن را دارا می‎باشند که یک رویداد فازی را توصیف می‎کنند. هر عدد فازی مثلثی دارای دو نقطه (l,u) با درجه عضویت صفر و یک نقطه m با درجه عضویت یک می‎باشد و در سایر نقاط تابع عضویت، مشخص کننده درجه عضویت می‎باشد. تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی به صورت زیر بیان می‎شود

۲۵.Membership Function

[۲]. Linguistic Variable

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد

بستن