دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

-نگرش‌های شغلی و اشتغال کارمند

لی و آلن[۱] (۲۰۰۲)، ساکت و دوور (۲۰۰۱) بیان کردند که «همبستگی بین متغیرهای موقعیتی و رفتارهای ضدتولید می‌توانند همانند واکنش‌های رفتاری درک شوند مثل واکنش‌ها نسبت به وقایع ناامیدکننده» (به نقل از فاین و همکاران،۲۰۰۹، ص۷۵).

در حمایت از این مطالعات، اسپکتور و همکاران ۲۰۰۲ دریافتند که هیجانات منفی واسطه‌ی منفی میان فشارزاهای محیطی و رفتارهای ضدتولید می‌باشند. برای مثال فراخواندن واکنش‌های نگرشی به وسیله‌ی بی‌عدالتی سازمانی یا شیوه‌های غیرمنصفانه رفتار با رفتارهای ضدتولید پیوند یافته است.

برخی پژوهشگران (دالال،۲۰۰۵) ذکر کردند که: «همبستگی بین درک وقایع هیجانی و رفتارهای ضدتولید ممکن است به وسیله‌ی نظریه تبادل اجتماعی (گولد[۲]،۱۹۷۹ ولوینسون[۳]،۱۹۶۵) و نظریه تقابل هنجار (گولندر[۴]،۱۹۶۰) تبیین و روشن شود.»(به نقل از فاین و همکاران،۲۰۰۹، ص۷۵).

بر طبق این نظریه‌ها رفتارها یک ارتباط دوطرفه دارند از قبیل رابطه‌ی یک کارمند و یک سازمان و همین طور یک رفتار خوب (یا صحیح، مشاهده رفتار خوب) از طرف سازمان یک عمل متقابل است یا درجه‌ی مشابه از رفتارهای خوب از طرف کارمند مانند رفتار شهروندی سازمانی، درحالی‌که رفتار نادرست از طرف سازمان عمل متقابل آن رفتارهای ضدتولید می‌باشد که رفتار تلافی‌جویانه نامیده می‌شود که به موجب آن کارکنان از دیگر افراد و سازمان انتقام می‌گیرند (ساکس[۵]،۲۰۰۶).

[۱] Allen & Lee

[۲] Gould

[۳] Levinson

[۴] Gouldner

[۵] Saks

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
  • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : پیشبینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر