پایان نامه ارشد: بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران

دانلود پایان نامه(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه
چکیده فارسی…………………………………….. 1
فصل اول:کلیات تحقیق
بیان مساله تحقیق………………………………………… 5
هدف های تحقیق………………………………….. 5
هدف اصلی……………………………………….. 5
هدف فرعی……………………………………….. 6
بیان اهمیت انجام تحقیق………………………….. 6
اهمیت نظری……………………………………… 6
اهمیت کاربردی………………………………….. 7
فرضیات تحقیق……………………………………. 8
فرضیات اصلی…………………………………….. 8
فرضیات فرعی…………………………………….. 8
مدل تحقیق………………………………………. 9
تعاریف متغیرها و واژگان کلیدی…………………… 12
تعاریف نظری…………………………………….. 12
تعاریف عملیاتی…………………………………. 16
روش تحقیق………………………………………. 17
قلمرو تحقیق…………………………………….. 17
قلمرو موضوعی……………………………………. 17
قلمرو مکانی…………………………………….. 17
قلمرو زمانی…………………………………….. 17
جامعه و حجم نمونه………………………………. 18
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
بازاریابی چیست…………………………………. 20
مبانی بازاریابی اینترنتی……………………….. 25
بازاریابی الکترونیک…………………………….. 27
بازاریابی دیجیتال………………………………. 28
کاربردهای بازاریابی اینترنتی……………………. 32
مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی دیجیتال………….. 38
بازاریابی موتور جستحو…………………………… 50
بازاریابی وابسته……………………………….. 55
نمایش تبلیغات………………………………….. 57
بازاریابی ایمیل………………………………… 59
بازاریابی ویروسی……………………………….. 63
اصول بازاریابی ویروسی…………………………… 69
بازاریابی دهان به دهان………………………….. 77
فصل سوم:روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)
مقدمه………………………………………….. 103
روش تحقیق………………………………………. 104
فرضیات تحقیق……………………………………. 104
جامعه اماری…………………………………….. 106
نمونه اماری…………………………………….. 106
حجم نمونه………………………………………. 106
روش نمونه برداری……………………………….. 107
متغیرهای تحقیق و مدل عملیاتی……………………. 107
متغیر مستقل…………………………………….. 108
متغیر وابسته……………………………………. 108
ابزار گرداوری اطلات……………………………… 109
مطالعات کتابخانه ای…………………………….. 110
تحقیقات میدانی…………………………………. 111
اعتبارواعتماد ابزار گرداوری…………………….. 113
روش های اماری و شیوه تحلیل داده ها……………… 113
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………………………….. 119
امار توصیفی…………………………………….. 120/
ویژگی های جمعیت شناختی………………………….. 120
اماره های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………. 124
بررسی وضیت توزیع متغیرها……………………….. 125
امارهای استنباطی……………………………….. 126
تحلیل عاملی تاییدی……………………………… 127
روایی سازه……………………………………… 129
مدل تحلیل مسیر…………………………………. 130
بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر………………………. 137
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه………………………………………….. 142
نتایج حاصل از فرضیه ها………………………….. 143
نتایج حاصل از یافته های جمعیت شناختی……………. 144
نتایج کاربردی و مدیریتی………………………… 149
محدودیت های تحقیق………………………………. 152
پیشنهادات به محققان اتی………………………… 152
فهرست منابع و مآخذ……………………………….. 153
پیوست ها و ضمایم…………………………………. 157
چکیده انگلیسی……………………………………. 161
 
 
فهرست جدول ها
جدول 2-1 )مفاهیم ارتباطات بازاریابی)………………… 40
جدول 3-1 (ترکیب سوالات پرسشنامه) …………………… 112
جدول 4-1 (توزیع فراوانی مربوط به جنسیت)…………….. 121
جدول 4-2 (توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات)……………. 122
جدول 4-3 (توزیع فراوانی مربوط به رده سنی)…………… 123
جدول 4-4 (سوالات مربوط به متغییرها)…………………. 124
جدول 4-5 (آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق)………….. 125
جدول 4-6 (ارتباط متغیرهای تحقیق با متغیرهای دموگرافیک).. 125
جدول 4-7 (سطح معنی داری)………………………….. 126
جدول  4-8 ( بارهای مولفه ها)………………………. 128
جدول 4-9 (مقادیر میانگین واریانس)………………….. 130
جدول 4-10 (محاسبه برازش مدل)………………………. 133
جدول 4-11 (نتایج تحلیل حداقل مربعات جزیی)…………… 133
جدول 4-12 (نتایج تاثیر متغیر تعدیلگر)………………. 139
 
 
 
فهرست نمودارها
نمدار 1-1 (مدل 1)………………………………… 9
نمودار 1-2 (مدل 2)……………………………….. 10
نمودار 1-3 (مدل 3)……………………………….. 11
نمودار 4-1 (فراوانی مربوط به جنسیت)………………… 121
نمودار 4-2 (فراوانی مربوط به تحصیلات)……………….. 122
نمودار 4-3 (فراوانی مربوط به رده سنی)………………. 123
نمودار 4-4 (مدل 4)……………………………….. 131
نمودار 4-5 (مدل 5)……………………………….. 132
نمودار 4-6 (مدل 6)……………………………….. 138
نمودار 4-7 (مدل 7)……………………………….. 139
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
  
 
مقدمه :
امروزه در بازار رقابتی شدید هستیم تمامی محصولات دارای مزیت­های رقابتی هستند یافتن تفاوت میان محصولات کاری سخت و دشوار است یکی از راه های دستیابی به این تفاوتها استفاده از روشهایی است که تمرکز بیشتری بر مشتریان دارد در بازاریابی ویروسی، سازمان با بهره گرفتن از ارتباط میان مشتریان ، پیام خود را به دیگران ارسال می­کند . درصورت بهره­گیری مناسب از امکانات گسترده این روش بازاریابی الکترونیکی، می­توان به نتایج قابل ملاحظه­ای دست یافت . چهار قابلیت مهم بازاریابی ویروسی الکترونیک عبارتند از:

  • سودرسانی به مشتری
  • توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات موردنیاز مشتری بصورت Online
  • توانایی کنترل و هدایت وب سایت
  • ایجاد یکپارچگی میان فعالیتهای بازاریابی الکترونیک با سایر فعالیتها

بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می­کنند، شرکت رادر معرض دید همه قرار می­دهد و پیام تبلیغی یک شرکت با بهره گرفتن از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می­تواند به­طور چشمگیری افزایش یابد.
 –بیان مسأله­ی تحقیق :
همانگونه که در مقدمه اشاره شد یکی از شیوه­ها و روش­های مدرن و مؤثر بازاریابی ویروسی ایت که با بهره گرفتن از اینترنت و بازاریابی شناختی تأثیر بسزایی بر مشتریان و کاربران مختلف می­گذارند و با توجه به چهار قابلیت مهم آن نمی­توان از آن چشم­پوشی کرد با توجه به این موارد لزوم آشنایی با عواملی که مشتریان را به سمت تبدیل شدن به همین عوامل هستیم . یعنی می­خواهیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:
آیا رضایت مشتری بر ایجاد قصد بازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟
آیا وفاداری مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟
آیا شناخت مشتری بر ایجاد قصدبازاریابی ویروسی تأثیر دارد ؟
تعداد صفحه : 160
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.