عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری

الف: حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مطابق بند دو ماده چهار ، تعهد به رعایت حقوق ذیل غیر قابل تعلیق است و این حقوق باید در هر شرایط استثنایی ، جنگ ، وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می­کند ، رعایت گردد :

 1. حق ذاتی حیات
 2. مصونیت از شکنجه ، مجازات یا رفتار ظالمانه یا لاف انسانی یا ترذیلی و ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی یا پزشکی.
 3. ممنوعیت برده داری ، تجارت برده  و به بندگی کشیدن انسان.
 4. آزادی از حبس به سبب ناتوانی در ایفای یک تعهد قراردادی.
 5. حق برخورداری از اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری.
 6. حق شناسی شخصیت حقوقی انسان نزد قانون.
 7. حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب.[۱]

 

ب: حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بند دو ماده پانزده ، منحصراً چهار حق را غیر قابل تعلیق دانسته است. حق های غیر قابل تعلیق به موجب این کنوانسیون عبارتند از:

 1. حق حیات به جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .
 2. حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی و ترذیلی .
 3. حق آزادی از بردگی یا بندگی انسان .
 4. حق مصونیت از عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری . [۲]

ج-حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، در حوزه حقوق غیرقابل تعلیق ، توجه بیشتری نسبت به انسان ها مبذول داشته است . چه آنکه حقوق بیشتری را غیرقابل تعلیق معرفی نموده است که عبارتند از :

 1. حق برخورداری از شخصیت حقوقی
 2. حق حیات
 3. حق برخورداری از رفتار انسانی
 4. مصونیت از برده شدن
 5. مصونیت از عطف قوانین به گذشته
 6. آزادی وجدان و مذهب
 7. حقوق خانواده
 8. حق داشتن نام
 9. حق تابعیت
 • حق مشارکت در حکومت.[۳]

ایده تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره بین المللی ، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می­کند. در حقیقت قواعد بنیادین حقوق بشر معیارهای قواعد آمره حقوق بین المل عام را درماهیت  خود داراست. به ویژه اینکه بخشی از این حقوق در ذات و جوهر خود دارای ارزش بوده و بدون وجود آن ها ، دیگر حقوق  دلیل وجودی خود را از دست می دهد مانند حق حیات ، ممنوعیت بردگی و بندگی، آزادی اندیشه و بیان آزادی آیین و مذهب ، ممنوعیت شکنجه و غیره …  بنابراین[۴]:

 • برخی قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین المللی تبدیل شده که نظام بین المللی قرن بیست ویک را تحت تاثیر قرار می­دهند.
 • حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و حقوق بشر مکمل صلح بین المللی می گردد.
 • تداوم و حیات حق حاکمیت کشورها به تامین صلح و امنیت بین المللی بستگی دارد که بر پایه رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر که تبدیل به قواعد آمره گردیده اند ، استوار شده است.[۵]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد