مقالات

پایان نامه ارشد ارتباط مؤلفه های سلامت اجتماعی با پرخاشگری نوجوانان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

۲-۴- مرور تحقیقات انجام شده

الف) تحقیقات داخلی

 • جمعه نیا (۱۳۸۷) رابطه سلامت اجتماعی با سبک های هویت یابی نوجوانان نتیجه بین سلامت اجتماعی و سبک های هویت یابی ارتباط معنی داری وجود دارد .
 • حسینی (۱۳۸۷) میزان سلامت اجتماعی دانشجویان و عوامل موثر بر آن.نتیجه بین میزان مهارتهای ارتباطی ،باورهای مذهبی و میزان پایگاه اقتصادی –اجتماعی باسلامت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • فارسی نژاد ( ۱۳۸۳ ) رابطه سبک های هویتی با سلامت اجتماعی.نتیجه کسانی که از تعهد هویتی بالایی برخوردار بودند، سلامت اجتماعی بیشتری داشتند.
 • نتایج یافته های رفیع پور در سال ۱۳۷۸ نشان می دهد پایبندی های مذهبی، بیشترین تأثیر رابر اعتماد اجتماعی به مسئولان و احتمال افزایش سلامت اجتماعی دارد.
 • بهارلو،(۱۳۹۲)اثربخش آموزش رویکردشناختی – رفتاری عزت نفس بر پرخاشگری نوجوانان پسر شهر کرد.نتیجه آموزش شناختی-رفتاری عزت نفس به طور معنی داری موجب کاهش پرخاشگری نوجوانان می شود.
 • جویباری و ثناگو(۱۳۸۴)پرخاشگری نوجوانان. نتیجه تامین سلامت خانواده ها می تواند عامل زیربنایی در سلامت نوجوانان باشد. و آموزش شیوه های مقابله باپرخاشگری و خشونت به نوجوانان می تواند راهگشا باشد.

 

 • نورالهی،(۱۳۸۶) مقایسه پرخاشگری در بین نوجوانان  خانواده های مذهبی و غیر مذهبی شهرستان ابهر نتیجه بین مذهب و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین رابطه بین صداقت و پایبندی به پیمان وپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعین رابطه بین معنویت دینی باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین رعایت حقوق وبرادری باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین رعایت کرامت وعفت باپرخاشگری نوجوانان می باشد.
 • تعیین رابطه بین مشارکت و همبستگی باپرخاشگری نوجوانان می باشد .
 • تعیین رابطه بین مؤلفه های سلامت اجتماعی می‏توان پرخاشگری نوجوانان می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی باپرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه شهرستان شاهرود

92