مدل انتشار نوآوری[۱] و کاربردهای آن

یک مدل معروف و با سابقه در کاربرد در حوزه­های گوناگون، مدل انتشار(اشاعه) نوآوری است که اگر چه ارائه اولیه آن به سال­های دهه ۷۰ میلادی باز می­گردد، به طور مبسوط در سال ۱۹۸۳ ارائه شده است(کرمی و فنایی، ۱۳۷۹) و در طول سال­ها برای آزمون پذیرش و بکارگیری فناوری­های جدید گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. پرسکوت[۲] (۱۹۹۵)، حدود ۷۰ مقاله را که بر اساس پژوهش هایی که در آنها مدل انتشار نوآوری راجرز به کار گرفته شده، تدوین شده­اند فهرست کرده­اند (موحدی، ۱۳۸۴).

راجرز[۳] در پی آن است که عواملی که باعث تغییر در میزان پذیرش نوآوری می­شوند را تبیین کند. از نظر وی، «عامل مهم و موثر در میزان پذیرش هر نوآوری، سازگاری آن با باورهای فرهنگی نظام اجتماعی است(کرمی و فنایی، ۱۳۷۹). بر اساس مطالعات راجرز پنج ویژگی نوآوری در میزان پذیرش آن اثر می­گذارند:

  • مزیت نسبی به کارگیری فناوری جدید نسبت به فناوری­های پیشین.
  • سازگاری به کارگیری فناوری جدید با تجربیات پیشین کاربر.
  • پیچیدگی فناوری.
  • مشاهده پذیری.
  • آزمون پذیری(کرمی و فنایی، ۱۳۷۹)

البته عوامل دیگری نیز بر این پذیرش موثر هستند. داوطلبانه یا اجباری بودن تصمیم پذیرش، جمعی یا شخصی بودن ارتباط، طبیعت نظام اجتماعی و نحوه هدایت تغییر در این امر موثرند(کرمی و فنایی، ۱۳۷۹).

اگرچه مدل انتشار نوآوری مدل عمومی است، در آزمون پذیرش فناوری اطلاعاتی نیز به کار رفته است. مطالعات انجام شده بیشتر به دنبال بررسی تاثیر ویژگی­های پنجگانه نوآوری در پذیرش و استقرار فناوری اطلاعات بوده­اند. مور و بن باسات[۴] (۱۹۹۱) با بررسی متغیرهای گوناگون، ویزگی «انعکاس بیرونی» را نیز به پنج ویژگی مذکور افزوده­اند. اما نتایج مطالعات انجام شده تاکید بر تاثیر بیشتر دو عامل مزیت نسبی و سازگاری بر پذیرش فناوری اطلاعات داشته­اند. نظریه انتشار نوآوری را باید در زمره مدل­هایی دانست که به مطالعه ادراکات و رفتار فردی اعضای یک سازمان یا جامعه می­پردازند (ونکاتش و دیویس[۵]، ۲۰۰۰). در واقع، نوآوری­ها به دلیل تصمیمات تجمعی افراد برای پذیرش آن­ها انتشار می­یابند (مور و بن باسات، ۱۹۹۱).

[۱] Innovation

۲ Prescott

[۳] Rajers

[۴] Moor & Benbasat

[۵] Venkatesh & Davis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

  • بررسی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

  • بررسی تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد