پایان نامه ارشد:ثبات اقتصادی کشورها در بهر ه گیری از مشارکت های عمومی خصوصی

– مشخصات یک تامین مالی پروژه محور

ایجاد یک شرکت مجری پروژه و قابلیت پیش بینی جریانات نقدی آتی آن به عنوان مشخصه های اصلی یک تامین مالی پروژه محور محسوب می شود. از جمله مشخصات دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ضرورت وجود حامی مالی پروژه
  • ضرورت وجود هدف و موضوع مشخص
  • تشکیل نهاد حقوقی مستقل مخصوص پروژه
  • بازپرداخت منابع مالی از محل درآمد پروژه
  • عدم رجوع به حامیان مالی برای بازپرداخت وام ها در حالت بدون حق مراجعه
  • ضرورت انجام مطالعات همه جانبه و ریشه ای
  • وجود تعداد زیاد قرارداد و توافقنامه

این روش تامین مالی در پروژه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دارایی های مشهود و جریانات نقد قابل پیش بینی به نحوی می باشند که اهداف ساخت و اجرا به راحتی در قراردادهای مشخصی قابل دستیابی باشد. علت این است که می توان تشخیص داد که آیا کارها با موفقیت و در محدوده مشخص شده در ابتدای برنامه اجرا شده یا نه.

پیش بینی دقیق جریانات نقد پروژه به عنوان عاملی کلیدی در موفقیت روش تامین مالی پروژه محور محسوب می شود. در حقیقت احتمال برآورد جریانات نقد در سطح قابل قبولی از عدم اطمینان به تخصیص ریسک میان ذینفعان بر مبنای مزیت نسبی هر یک می باشد. قطعیت بالای جریانات نقد بیانگر سطح بالای تامین مالی از محل بدهی بوده و دارایی های پروژه را از شرکت ها و حامیان آن تفکیک می کند.

تفکیک کسب و کار از طریق ایجاد یک شرکت مجری پروژه[۱] محقق می شود. این موجودیت قانونی دارای عمر مستقل و محدود شده ای بوده و در تمامی مستندات وام به عنوام وام گیرنده رسمی محسوب می شود لذا در زمان نکول(و یا ورشکستگی)،حامیان مالی مسئولیت مستقیم نمی پذیرند. از این رو ادعاهای قانونی در زمینه دارایی های شرکت مجری پروژه ( مانند تامین مالی بدون حق مراجعه[۲]) می باشد. این حقیقت که تمامی تعهدات مالی غیر ترازنامه ای می باشند، باعث می شود که در زمان مواجهه با درماندگی مالی دارایی های حامیان مالی مصون بمانند. با این وجود، حامیان مالی بر اساس نوع خاصی از تعهدات قراردادی( تحت اسناد تجاری، مالی و ساخت) که دوره فعالیت را در سراسر دوره عمر پروژه تعریف می کند، دسته بندی می شوند. مثلا ارائه تضمین تکمیل پروژه توسط حامیان مالی در بازارهای در حال توسعه امری معمول می باشد.

 ۲-۲-۱-۷- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

نمودار زیر روابط میان طرفین اصلی در یک تامین مالی پروژه محور رانشان داده و به توافقات حاکم بر روابطشان اشاره می کند. در صورتی که یک مرجع اختیار عمومی از بخش خصوصی بخواهد تا خدمتی عمومی را ارائه نموده و منابع مالی سرمایه گذاری را تامین نماید، می تواند وارد یک مشارکت عمومی خصوصی با بخش خصوصی شود. در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی بزرگ از جمله ساخت بزرگراه، شرکت مجری پروژه می تواند به ساخت، تملک و عملیات پروژه زیرساختی پرداخته و با استفاده از یک ساختار تامین مالی پروژه محور منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری را تامین کند. منابع بخش خصوصی می تواند از طریق بودجه دولتی یا عوارض جمع آوری شده از استفاده کنندگان یا ترکیبی از این دو روش جبران شود.

 

 

 

 

اعتباردهنده

مرجع اختیار

سهامداران

 

 

توافقنامه تعهد پرداخت سرمایه

شرکت مجری پروژه 

توافقنامه وام                      توافقنامه اعطای امتیاز                                            توافقنامه سهامداران                          

تامین کنندگان

خریداران

                       توافقنامه واگذاری                                                 توافقنامه عرضه

              توافقنامه عملیات و نگه داری

پیمانکار

اپراتور

توافقنامه ساخت

 

شکل ۲-۴- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

 

۲-۲-۱-۸- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی

در تامین مالی پروژه محور ممکن است از ترکیب مختلفی از روش ها استفاده شود. لذا در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی باید به این موارد توجه شود.برخی از آنها در جدول زیر آمده است:

جدول ۲-۲- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی

  اثرات توضیحات
افزایش تعرفه ها -افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهی[۳]-توانایی و تمایل محدود مصرف کننده در پرداخت انتقال ریسک از سرمایه گذار به مصرف کنندگان
کاهش هزینه های عملیاتی و تعمیر و نگه داری بهبود کارایی-مالکین معمولا به دنبال کاهش این هزینه ها می باشند. انتقال ریسک از اعتباردهنده به مالکین، مجری، کارکنان و استفاده کنندگان
افزایش سهم تامین مالی از محل سهام کاهش میزان کل بدهی-کاهش پرداخت های بابت اصل و فرع

-افزایش نسبت پوشش بدهی

-افزایش مالیات و سودآوری

-کاهش بازده حقوق صاحبان سهام

 

انتقال ریسک از اعتباردهنده به مالکین
ایجاد حساب ذخیره ایجاد ذخیره اطمینان در زمان مواجهه با کمبود جریانات نقدی-چه کسی به تامین مالی آن خواهد پرداخت؟از محل درآمدها یا طرف ثالث؟

-افزایش هزینه کل پروژه

 

 
ایجاد منابع جدید کسب درآمد افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهیموجب ایجاد ابهام برای شرکت مجری پروژه می شود. از جمله ناشی از اجاره و فروش محصولات جانبی
ضمانت عملکرد مالی از جانب یک نهاد مالی -ایجاد اطمینان در زمان دریافت نقدینگی از دولت-در صورتیکه دولت فاقد یک رتبه بندی- سابقه اعتباری باشد، مفید می باشد. انتقال ریسک به دولت و اعتباردهندگان کنونی

[۱] Special Purpose Vehicle (SPV)

[۲] Non Recourse Financing

[۳] حاصل تقسیم سود عملیاتی قبل از بهره، مالیات و استهلاک بر کل بدهی(Debt Service Coverage Ratio)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *