پایان نامه ارشد:تاثیر جو سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان گمرک در شهرستان مهران

تعریف عملیاتی متغیرها

.در این تحقیق تعارض در محیط کار بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد، اندازه­گیری می­شوند. نمره­ای که پاسخ‌گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند، میزان تعارض در محیط کار را اندازه­گیری می­کند.

فرسودگی شغلی شامل فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیت­زدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه گیری می­شود. نمره‌ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان فرسودگی را اندازه­گیری می­کند.

در این پژوهش جو سازمانی بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه­گیری می­شود. نمره­ای که پاسخ­گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان جو سازمانی را اندازه­گیری می­کند.

۱-۱۰- انوع متغیرها

متغیر پیش­بین: در این تحقیق تعارض در محیط کار و جو سازمانی به عنوان متغیر­های پیش­بین در نظر گرفته شده است.

متغیر ملاک: در این تحقیق فرسودگی شغلی و جو سازمانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.

 

۱-۱۱- ساختار کلی طرح

همان­طور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است، این پایان­نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول، کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، سوال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، روش تحقیق، روش و ابزار گرد­آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، روش تجزیه و تحلیل داده­ها، قلمرو پژوهش و تعریف متغیر­ها یا مفاهیم اساسی پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی) مورد برسی قرار گرفته است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش تحقیق و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها آورده شده است و فصل پنجم به نتایج یافته­ها، برداشت­های حاصل از تحلیل‌ها، دستاورد­ها و پیشنهادات به تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

فصل اول: کلیات پژوهش

کل ۱-۱ ساختار کلی طرح

 

۱-۱۲- خلاصه فصل اول

در این فصل مسئله تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق تشریح شد. کاربرد، فرضیات، نوع و قلمروی تحقیق به تفصیل بیان گردید و نهایتاً تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، مطرح گردید.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *