دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز

نظریه پنج عاملی شخصیت :

نظریه­ی پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ[۱] نیز معروف است.از سوی دو روان شناس ساکن ایالات متحده به نام کاستا[۲] ومک ری، در اواخر دهه ی۸۰ میلادی ارائه شد و در اوایل دهه ی۹۰ مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.زیر بنای این نظریه در درجه ی اول کارهای آیزنک بود.              ماتیوز و  دیری[۳] (۱۹۹۸)اشاره دارند که این نظریه از جهاتی دارای پایه های منطق کلامی،واز زوایایی دارای زیر بنای آماری است.دیگمن[۴] (۱۹۹۰)معتقد است که طرح پنج عاملی ساختار، ویژگی های شخصیت را نشان می دهد ومحصول چهار دهه تلاش و کوشش علمی در این زمینه است.

پنج عامل اصلی یا بزرگ عبارتند از: نوروتیسیزم(N)که عصبیت یا بی ثباتی هیجانی نیز نامیده شده، برونگرایی، بازبودن به تجربه(O)، توافق(A) و وجدانی بودن(C).از نظر بلوک[۵] (۱۹۹۵)عواملN و  Eاز تحلیل های کتل و سپس آیزنک گرفته شده، عاملOدرونزاد کاستا و مکری و عواملA وc ازتحلیل های واژگان موجود در زبان انگلیسی به دست آمده اند(حق شناس، ۱۳۹۰).

[۱] – Big Five

[۲] – Casta

[۳] – Matthews & Deary

[۴] – Digman

[۵] – Block

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- آیا پرسش نامه سرشت و منش از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

۲- آیا پرسش نامه  سرشت و منش از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

۳-آیا پرسشنامه سرشت و منش با سن همبستگی معنی داری دارد؟

۴-آیا بین دو جنس در مقیاس های پرسش نامه سرشت و منش تفاوت وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش در گروهی از همرا هان مراجعه کننده به درمانگاه‌های شیراز