انگیزش برای یادگیری

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در اثربخشی مدیریت دانش در سازمان ها، وجود انگیزش برای یادگیری در کارکنان است. بنابراین، اگر تمایل و انگیزش برای یادگیری در کارکنان وجود نداشته باشد، ایجاد و خلق دانایی بسیار مشکل خواهد بود و کوشش های مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود.

۴- حمایت مدیریت ارشد

اجرای راهبردهای مدیریت دانش همانند دیگر برنامه های کلان سازمان، باید از حمایت مدیریت ارشد برخوردار باشد. گر چه پایبندی مدیران اجرایی برای گردآوری و انتقال دانش در سازمان یک امر قطعی محسوب می شود، اما حمایت مدیریت ارشد برای توسعه برنامه های  مدیریت دانش الزامی است. اگر مدیریت سطح بالا از مدیریت دانش حمایت نکند، هر تلاشی در زمینه مدیریت دانش خدشه دار خواهد شد.

۵- درک مشترک کارکنان

درک مشترک کارکنان از اهداف و مقاصد سازمانی، برای مدیریت دانش مهم است. زیرا مبنای فعالیتهای سازمانی است. اگر کارکنان همگی بر روی اصول، رسالت ، چشم انداز و اهداف سازمان درک مشترک نداشته باشند، یادگیری سازمانی جهت گیری مشخصی پیدا نمی کند و دانش های فردی و سازمانی مدیریت نمی شود.

۶- اعتماد سازی

منظور ازاعتماد سازی در سازمان، قرار دادن دانش میان کارکنان است، به این معنا که مدیران باید به کارکنان در توجه و مواظبت از دانش و هر دارایی باارزش و به کارگیری توام با مسئولیت آنها اعتماد کنند. از این رو مدیران باید به اندازه کافی به کارمندان خود اعتماد داشته باشند تا برای تصمیم گیری و اقدام متکی بر دانش ، آنها را توانمند کنند.

۷- هنر گوش دادن

هر کارمندی در سازمان مقداری دانش خام دارد، ولی برای بهره برداری بهتر و کامل از داراییهای دانش سازمانی، مدیران باید دانش خام را که هر فرد همراه خود به درون سازمان می آورد جمع آوری کنند. این موضوع مستلزم گوش دادن مناسب به ایده های هر یک از کارکنان است. در سازمانهایی که توجه به سخنان و ایده های کارکنان مورد غفلت قرار می گیرد، انتظار استقرار مدیریت دانش بیهوده است.

۸-استخدام مناسب کارکنان

سازمان باید به دنبال نیروهایی باشد که می خواهند دانش را به دست آورند و در آن سهیم شوند و مایل به یادگیری مستمر هستند. این موضوع با استخدام افراد برای پر کردن وظایف تعیین شده محقق نمی شود، بلکه باید استخدام هدفمند و هوشمندانه باشد و یکی از ملاکهای مهم در جذب و گزینش متقاضیان اهتمام به آموختن باشد و یادگیری برای کارکنان یک نیاز اساسی تلقی شود.

 

 

۹- مشارکت کارکنان

مدیران باید کسب دانش و توسعه آن را با مشارکت کارکنان همراه نمایند. کارکنان باید بدانند که بخش اعظم رشد و تعالی آنها در سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه در بهره وری از دانش سازمانی سهیم هستند و کسب دانش و اهتمام به آن را همیشه مورد توجه قرار دهند.

۱۰– پاداش دهی مناسب

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد