پایان نامه ارشد:ادراک کارکنان از قابلیت اعتماد و عملکرد کارکنان

تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز

تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز دارای ۱۰  ویژگی می باشد که عبارتند از : ۱- گوش دادن ۲- همدلی ۳- بهبود بخشی ۴- آگاهی ۵- تشویق و ترغیب ۶- مفهوم سازی ۷- آینده نگری ۸- خادمیت  ۹- تعهد به رشد افراد  ۱۰- ایجاد گروه.

گوش دادن : گوش دادن به معنای توجه محترمانه به آن چه گفته می شود و یا گفته نمی شود است. گرین لیف معتقد است که یک رهبر خدمتگزار درصورتی می تواند پاسخگوی مشکلات باشد که ابتدا یک شنونده خوب باشد. زیرا بدین وسیله یک رهبر می تواند تیم کاری خود را تقویت کرده و کارهایی را که بایستی انجام گردد برنامه ریزی و سازماندهی می کند. همچنین گوش دادن یکی از راه های اساسی است که رهبران احترام و قدردانی خود را به دیگران نشان می دهند( حسن پور، ۱۳۸۳). درادبیات رهبری گوش دادن شامل فرآیندی است که درآن رهبر قادراست تفکرات درونی پیرامونش را تشخیص داده و نظرات وایده های آن‎ها را مورد توجه قرار دهد  و از آن ها آگاهی کامل داشته باشد. رهبران به وسیله گوش دادن می توانند احترام و قدردانی خود را به دیگران نشان دهند.

همدلی : یک رهبر خدمتگزار توسط همدلی خودش را به جای پیروانش قرار می دهد. همدلی واکنشی آگاهانه است که سبب می گردد رهبران نقاط ضعف و مشکلات پیروان را درک کرده و همواره تلاش کنند که آن مشکلات را برطرف نمایند. رهبران خدمتگزار ضعف پیروان را پذیرفته و همواره درصدد یافتن راه حلی برای این ضعف ها می باشند. رهبر خدمتگزار روحیه پیروان خود را به وسیله همدلی به سمت تعالی هدایت می کند واز این طریق روحیه اعضای تیم خود وتمایل آن ها را برای همکاری با خودش بالا می برد. . (Washington,2006)

بهبود بخشی : یک رهبر خدمتگزار می تواند به کمک بهبود بخشی دیدگاه های متضاد به وجود آمده میان پیروان خویش را به شکلی اثربخش حل نماید. وی روابط بین فردی سالم را میان پیروان خود تقویت می‎کند و هنگامی که وی بتواند محیطی گرم، عاطفی و التیام دهنده برای پیروانش فراهم کند، پیروان نیز به وی اطمینان کرده و هرگاه با مشکلی مواجه می شوند از کمک و مشورت او استفاده خواهند کرد.

آگاهی : وجود خصوصیت آگاهی دررهبران به آن ها این توانایی را می دهد که بتوانند آن چه راکه ممکن است رخ دهد را پیش بینی کرده و خود را برای رویارویی با وقایع آماده کنند.

تشویق و ترغیب : تشویق وترغیب یکی از مهارت های اساسی رهبری خدمتگزاراست. چنین رهبری کسی است که ریسک پذیر بوده و راهی را نشان می دهد که پیروان داوطلبانه آن را دنبال می کنند چرا که متقاعد می شوند که مسیر رهبر مسیر درستی است و احتمالا بهتراز راه حل آن هاست. رهبری از طریق تشویق وترغیب دارای خاصیت تغییر می باشد  درصورتی که از طریق اجبار چندان به راه حل مطلوب نمی رسد. رهبران خدمتگزار تلاش نمی کنند که دیگران را کنترل کنند بلکه آن ها خرد و ذکاوت خود را تقسیم کرده، درک و فهم را از طریق تشویق و ترغیب بالا می برند ( حسن پور، ۱۳۸۳) به عقیده گرین لیف، مهارت بحرانی رهبری خدمتگزار همان تشویق وترغیب است. ( قرایی پور، ۱۳۸۷).

مفهوم سازی : برخورداری از دیدی وسیع نسبت به آینده، کل نگریستن و تجربه آموزی از وقایع گذشته را همان مفهوم سازی می دانند. رهبر معتقد به مفهوم سازی رهبری است که به فرآیندهای نوآورانه معتقد است. پیروان وزیردستان به او اعتقاد دارند، زیرا آن ها می دانند که او یک رهبر بصیر می باشد و نسبت به آینده با توجه به تجربیات گذشته شناخت لازم را دارا می باشد.

آینده نگری و دوراندیشی : رهبرانی که از ویژگی آینده نگری برخوردارند، از وسعت دید وسیع تری نسبت به پیروان خود بهره می برند. یک رهبرخدمتگزار قادر به پیش بینی آینده و همچنین پیش بینی نتایج تصمیمات خود می باشد  واین مزیتی بزرگ برای وی محسوب می گردد، واین همان مساله ای است که در سایر رهبران کمتر دیده شده ویا اصلا فاقد معناست.

خادمیت : خادمیت شامل اداره ی اموال و اموردیگران است. خادمیت بیان می دارد که رهبران و پیروان باید خادم وکارگزار باشند. ( حسن پور، ۱۳۸۳).

تعهد به رشد افراد: رهبر خدمتگزار ذهنیتی مثبت به پرورش و بهبود کارکنانش دارد. رهبر خدمتگزار معتقداست که پیروانیش از دارایی های باارزش سازمان محسوب می شوند. او پیروان خود را در تمامی جنبه‎ها پرورش می دهد و همواره بهترین ها را برای آن ها فراهم کرده و آموزش های لازم را برای مشاغل  فعلی در نظر گرفته و آموزش های کاربردی مورد نیاز را برای احراز پست های بالاتر مهیا می سازد (Stone et al,2004)

ایجاد گروه : این خصوصیت در رهبری خدمتگزار مستلزم این است که رهبر فرهنگ احترام با شان ومقام انسانی را درسازمان پرورش دهد. زمانی که رهبر خدمتگزار ارزش های مشارکت کارکنان را در محیط کاری ترویج می دهد درواقع قصد دارد که روح جمعی را دربین کارکنانش منتشر سازد، درنتیجه زمانی که پیروان درآینده درنقش رهبرظاهر گردند نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *