* باورهای مرتبط با مصرف مواد

تعریف مفهومی: باورهای مرتبط با مواد، افکاری هستند که از انتظارات مستقیم و غیرمستقیم مصرف یک ماده به وجود می‌آیند و به طور کلی به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند (کویستیمد[۱] و همکاران ۲۰۰۷) در واقع، انتظارات از مصرف مواد به عنوان عقاید فرد در مورد اثرات کوتاه مدت و نسبتاً آنی یک ماده اطلاق می‌شود که با اثرات بلند مدت آن ماده متفاوت است (جومی، برادلی، اندرسون، میشل و استین[۲] ۲۰۰۹)

تعریف عملیاتی: مجموع نمراتی که گروه ها در فرایند پیش آزمون و پس از آزمون از مقیاس ۲۰ سؤالی باورهای مرتبط با موادمخدر، نوشته رایت و بک[۳] (۱۹۹۳) دریافت می‌کنند، که این سؤالات در ابعاد باورهای مثبت و منفی (هر بعد دارای ۱۰ سوال) مصرف مواد عملیاتی شده است.

 

۱-۸- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با بررسی‌های انجام شده در اسناد کتابخانه­ای، پایان­نامه­ها، وب سایت­ها، و همجنین استعلام عدم تکرار موضوع، از سایت ایران داک ملاحظه گردید که موضوع مشابهی در این زمینه تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت مساله سوء مصرف مواد و آمار نسبتا بالای عود مجدد افرادی که اقدام به ترک می‌نمایند با اینکه درمان اعتیاد همیشه با پیچیدگی‌های زیادی روبروبوده است. که در سطحی‌ترین آن دو بعدی بودن این بیماری یعنی وابستگی جسمی توام با وابستگی روانی است، این عنوان را برای پژوهش مناسب دیده و سعی می‌شود هرچه دقیق­تر و بهتر به زاوایای مختلف موضوع پرداخته شده تا از این طریق بتوان با استفاده از آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی نتایج مفید دست پیدا نمود، چرا که تا کنون کمتر پژوهشی با این موضوع را می‌توان میان افراد دچار سوء­مصرف مواد مخدر را پیدا نمود؛ با در نظر گرفتن ابعاد سوء­مصرف مواد و تأثیرات منفی به جا مانده آن بر خانواده و فرد این پژوهش در پی ارائه نتایج جدید و راهکارهای علمی و کاربردی مناسب جهت کاهش عوارضات فردی و بهبود تعاملات خانوادگی در افراد دچار سوء­مصرف مواد می­باشد از این رهگذر می‌توان امیدوار بود که این تحقیق بتواند در بر دارنده نتایج نوین و بدیعی در این زمینه باشد.

[۱] Kouimtsidis

[۲] Jumi., Bradley. Anderson. Stein

[۳] Beck & Wright

 متن کامل پایان نامه