پایان نامه ارتباط آوایی- محتوایی (فنوسمانتیک) در قرآن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

قرآن کریم کتابی است مبتنی بر هدایت مخاطب که از شیوه و روش های گوناگونی در این رابطه بهره گرفته است. یکی از این موارد موسیقی و آوای واج ها، واژگان و جملات است. از آن جا که موسیقی و آهنگ زیبا، تاثیر شگرفی در تحول  و دگرگونی روح انسان دارد، خداوند سبحان آیات کتابش را با آوای خارق العاده و اعجاز آمیزی در هم آمیخته است. این آوا و آهنگ واژگان و موسیقی ترکیبات قرآنی، آن چنان هماهنگ و متناسب با معانی و مقاصد آیات گره خورده است و آن چنان فضایی از قدس و طهارت و نور و جدیت در روح انسان می آفریند که بی اختیار روح در قبضه قرآن قرار گرفته مستانه به سیر و سلوک در فضای ملکوتی آیات به پرواز در می آید.

دانشمندان علوم قرآنی از دیرباز به دنبال کشف نمونه هایی از این جنبه از اعجاز قرآن بوده و برخی از آن ها را نیز در میان کتب خود بیان کرده اند و توانسته اند زیبایی هایی از این اقیانوس بی کران را هویدا کنند؛ اما تقریبا کسی به دنبال یافتن قاعده ای برای این جنبه از اعجاز قرآن و شکل دهی علمی به آن نبوده است.

این پژوهش با عنایت از رحمت بی کران پروردگار عالم سعی بر آن دارد تا با بررسی آوای واج ها، واژگان و آیات قرآن بر اساس دو تقسیم بندی بیرونی و درونی به کشف نشانه های آوایی و تبیین قاعده ای در رابطه با این دانش نوظهور در قرآن بر اساس توقیفی بودن چینش آیات پرداخته و با تحلیل هر کدام از آن ها ارتباط آن ها را با معنا بیش از پیش نمایان سازد. تلاش در این جهت ممکن است به کشف روش جدیدی از تفسیر قرآن یعنی روش تفسیر آوایی انجامد که نهایتا منجر به دست یابی به شبکه های معنایی در قرآن کریم می شود.

1-1-1- بیان مسألههر زبان، مجموعه ای از آواها یا به گفته دیگر مجموعه ای از واج‌هاست. در هر زبانی هر واج یا آوا می‌تواند واژه یا مفهومی را از واژه یا مفهوم دیگر متمایز سازد. این تمایز عمدتا در ساختار موسیقیایی آواها تبلور یافته، به وسیله گوش قابل دریافت است. عملکرد موسیقیایی آواها در کارهای هنری (شعر-نثر) آگاهانه یا ناآگاهانه به خالق اثر کمک می‌کند تا در القای معنای مورد نظرش، توفیق یابد. این ویژگی که از سوی خداوند در اختیار بشر قرار گرفته در تمام زبان ها به نحوی موجود است. در زبان عربی­که زبان برگزیده ی وحی الهی است، کارکرد آواها در قالب آیات قرآن کریم، رنگی دگرگون به خود گرفته، تا جایی که می‌توان چنین کارکردی را تحت عنوان «اعجاز آواها» مورد بررسی قرار داد. در واقع از آن جا که قرآن از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده باید این جنبه از اعجاز رنگ و بوی دیگری نسبت به نوشته های بشری داشته باشد. منظور از آوا همان ارزش ذاتی واژگان و ساخت لغوی آن است و ابزار تأثیر حسی که با نظم واژه و هماهنگی با دیگر واژگان در بیان به شنونده می رسد. به عنوان نمونه در آیات قرآن، در مواردى از واژگانی خاص بهره گرفته شده که آوردن واژگانی مترادف با آن یا آوردن همان واژه با ساختاری دیگر آن معنا را نمی رساند، از آهنگى نیزکه از وقف و حرکت، وصل، فصل، مد، قصر، کوتاهى و بلندى جملات، ادغام، ارسال، اخفاء، اضمار، هماهنگی واکه ها و همخوان ها و به طور کلی آواهای درونی و بیرونی، به وجود می آید برای رساتر شدن القای پیام بهره گرفته شده است. علاوه بر موارد مذکور برای تأثیر گذاری بیشتر در مخاطب، صداى حروفی که در وسط یا در آخر کلمات و آیات است و نیز ریتم موجود در آیات هماهنگی خاصى با معانى و مقاصد دارد ……..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *