دانلود پایان نامه

۱-۷  تعریف واژه ها و اصطلاحات:

۱-۷-۱  تعاریف مفهومی

  • مهارت های مقابله ای:

مقابله کردن عبارت است از تلاش هایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظر خطرناک و تنش زا می رسند، به عمل می آید(آل کلینک[۱]،۲۰۰۱). از دیدگاه لازاروس و فولکمن[۲](۱۹۸۴)، مقابله عبارت است از تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود(دافی[۳]،۱۹۹۹). در واقع مهارت های مقابله ای به شیوه ای که فرد برای تغییر شرایط، یا تفسیر شرایط استفاده می کند تا آن را مطلوب تر و کمتر تهدیدآمیز تلقی کند اشاره دارد(لازاروس،۱۹۹۳؛ فولکمن و لازاروس،۱۹۹۱).

  • مدیریت استرس:

به کاربردن راهبرد های مقابله ای مختلف( محیطی، اجتماعی، شناختی-رفتاری و فیزیولوژیکی) برای به حداقل رساندن استرس به طوری که در انجام امور روزمره(تحصیلی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی) تداخل نکند بلکه باعث انگیزش و پیشرفت نیز گردد. این برنامه از کارهای ویسلی[۴](۲۰۰۱)، و ایجاد تغییرات در آن برای تطبیق با نیازهای آزمودنی ها می باشد(طهماسبی، ۱۳۸۴).

[۱] -Al klineke C.

[۲] -Fulkman

[۳] – Dafei M.

[۴]-Wissly

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه