دانلود پایان نامه

۱-۶ تعاریف نظری

موفقیت شغلی

موفقیت شغلی را به سه حالت غیر روانی، روانی و عمومی تعریف کرده­اند:

  • در دیدگاه غیر روانی هر فردی که درآمد بیشتری دارد، در شغلش موفق­تر است.
  • در دیدگاه روانی موفقیت شغلی عبارتست از احساس فرد از میزان کارآیی و تواناییش در انجام کار محوله.
  • در دیدگاه عمومی موفقیت شغلی زمانی حاصل می­شود که فرد بتواند از تمام توانایی­ها و امکانات خود در رسیدن به هدف­های شغلی استفاده و بهره­برداری نماید ( شفیع آبادی، ۱۳۸۲).

شخصیت

به طور کلی شخصیت را ویژگی­های فردی که موجب بروز فرایندهای پیوسته­ی احساسی، تفکری و رفتاری است تعریف نموده­اند (پروین[۱]،۲۰۰۱ به نقل از حق شناس، ۱۳۸۸).

نظریه سرشت و منش

نظریه سرشت و منش[۲]، مدل زیستی – روانی[۳] و اجتماعی شخصیت است که توسط کلنینجر[۴] معرفی شده است و ساختار زیستی ژنی زیربنایی شخصیت را توصیف می­کند. این مدل شامل ابعاد روانی- زیست شناختی سرشت و منش است که در ادامه هر کدام از این ابعاد و خرده مقیاس­های آنها توضیح داده می­شود (کلنینجر ۱۹۸۷و ۱۹۹۱).

 

 

 

بعد سرشت:

     سرشت دارای سازمان یافتگی کارکردی در مغز است که متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال­سازی، ابقاء و بازداری رفتار در پاسخ به گروه­های تعیین شده­ای از محرک­ها می­باشد و شامل خرده مقیاس­هایی چون نوجویی[۵]، آسیب­پرهیزی[۶]، پاداش­وابستگی[۷] و پشتکار[۸] می­باشد (کلنینجر ۱۹۸۷و ۱۹۹۱).

[۱]  Pervin

[۲]  Temperament and Character Theory

[۳]  Neurobiological

[۴]  Cloninger

[۵]  Novelty Seeking (NS)

[۶]  Harm Avoidance (HA)

[۷]  Reward Dependance (RD)

[۸]  Persistence (PS)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه