پایان نامـه ترجمه وتحقیق قاعده المومنون عندشروطهم (باتأکیدبرکتاب القواعد الفقهیه آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی)

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده حقوق والهیات

بخش الهیات

پایان نامـه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته الهیـات گرایش فقـه و مبانی حقوق اسلامی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه وتحقیق قاعده المومنون  عندشروطهم (باتأکیدبرکتاب القواعد الفقهیه آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤلف:

رحیمه خادمی پور

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا محمدحسین زاده

استاد مشاور:

دکتر علی عارفی مسکونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده لازم الوفا می باشند، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد می باشند نیز لازم الوفاست. بررسی قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم کم و بیش در تحقیقات فقها و اندیشمندان مسلمان به چشم می خورد. اما به سبب اهمیت بسیار زیاد این قاعده و کاربرد فراوان آن فراوان آن در تعاملات روزمره افراد، نیاز بیشتری به مطالعه آن احساس می شود.  اهمیت بسزای عقود و معاملات در زندگی اجتماعی و تعاملات روزمره افراد و ایجاد شروط ضمن عقد و لزوم عمل به آن ها و از سوئی نقش مؤثر کتاب القواعد الفقهیه این قصد را در محقق بوجود آورد تا به بررسی قاعده شرط از دیدگاه این فقیه مشهور به روش توصیفی، کتابخانه ای بپردازد. و در نهایت حاصل این پژوهش ایجاد ترجمه و تحقیقی شایسته نسبت به قاعده شرط از دیدگاه آیت الله بجنوردی و نگاهی سطحی به دیدگاه سایر فقها و اندیشمندان خواهد بود.

واژگان کلیدی: شرط، قاعده شروط، الزام به شرط، شروط ضمن عقد.

  

فهرست مطالب:

فصل اول؛ کلیـّات طرح…………………………………………………………………………………………….1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….2      

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….6

1-4- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………7

1-5- پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8

-1-6 پیشینه نظری …………………………………………………………………………………………………..8

الف) مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………..8

ب) چکیده تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………9

1-7 روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم؛ کلیّات ومفاهـیم……………………………………………………………………………………….10

2-1 مفهوم قاعده…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1- معنای لغوی قاعده ……………………………………………………………………………………..11

2-1-2- قاعده در اصطلاح و فقه …………………………………………………………………………….12

2-1-3  مجموع قواعد فقهی ……………………………………………………………………………………13

2-2 مقایسه قاعده فقهی با دیگر قواعد ………………………………………………………………………14

2-2-1 تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی ………………………………………………………………..14

2-2-2 تفاوت قاعده فقهی ونظریه فقهی …………………………………………………………………..15

2-2-3 تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی ………………………………………………………………….15

2-2- 4 تفاوت قاعده فقهی وقاعده حقوقی ……………………………………………………………….17

2-3 مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………….17

2-3-1 معنای اصطلاحی شرط …………………………………………………………………………………18

2-3-1-1 فرق سبب و شرط …………………………………………………………………………………..20

پ2-3-2 معنای شرط از دیدگاه بجنوردی ……………………………………………………………………20

2-4 مفهوم عقد ……………………………………………………………………………………………………..21

2-4-1 معنای لغوی عقد …………………………………………………………………………………………21

2-4-2 معنای اصطلاحی عقد ………………………………………………………………………………….21

2-4-2-1 تعریف اصطلاحی عقد ازمنظر بجنوردی ……………………………………………………22

2-5 ملاک تشخیص عقد ………………………………………………………………………………………..23

2-6 الفاظ مترادف عقد در فقه و حقوق ……………………………………………………………………23

2-7 رابطه شرط  با عقد …………………………………………………………………………………………24

2-8 اقسام عقود ……………………………………………………………………………………………………26

2-8-1 دسته بندی عقود به اعتبار داشتن عنوان آنها …………………………………………………..27

الف) عقود معیّنـه …………………………………………………………………………………………………27

­ب) عقود غیر معیّنـه …………………………………………………………………………………………….27

2-8-2 اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم استقلال ………………………………………………..27

الف) عقد اصلی ………………………………………………………………………………………………….27

ب) عقد تبعی ……………………………………………………………………………………………………..27

2-8-3 اقسام عقد به اعتبار تملیک یا تعهد ……………………………………………………………..28

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *