تز و پایان نامه مقالات

پایه، های، مدرسه، فضای، زیر

دانلود پایان نامه

ر است؟

طول………………………                             عرض………………………….

107- ابعاد فضای راههای ارتباطی در حیاط مدرسه چند متر است؟

طول…………………….                             عرض………………………

108- ابعاد فضای تلف شده محوطه چند متر است ؟

طول ……………………                            عرض………………………….

 

109- ابعاد فضای محوطه، پیش بینی شده برای توسعه آتی مدرسه چند متر است؟

طول…………………………                                              عرض………………………..

110- در رنگ آمیزی دیوارها وحیاط داخلی مدرسه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ…………………و…………………..و…………………و……………….

111- دمای فضای کلاس ، راهرو وهال در فصل گرما به چند درجه می رسد؟

کلاس ها………………………..                            هال وراهرو……………………………

112- دمای فضای کلاس، راهرو وهال در سرما به چند درجه می رسد؟

کلاس ها ………………………….                       هال وراهرو……………………………

113- مدرسه با کدامیک از کاربری های زیر سازگار زیر همجوار است؟

کاربری های مسکونی 1             کاربری های فرهنگی 1          کاربری های آموزشی 1

فضای سبز وپارک 1             هیچکدام1

114- مدرسه با کدام یک از کاربریهای زیر همجوار است؟

آلاینده های هوا شامل: صنایع ، پایانه های مسافربری 1

آلاینده های صوتی شامل : بزرگ راهها، فرودگاه ها، مسیر راه آهن، مراکز تجاری پررفت وآمدو….1

آلاینده های محیط مثل: فاضلاب های شهری، کشتار گاه ها، دامداری ها، مراکز درمانی، گورستان ها1

هیچکدام 1

115- مدرسه از نظر مکانی در چه موقعیتی  قراردارد؟

روبه شمال 1                    روبه جنوب 1         روبه شرق 1            روبه غرب 1

116- آیا ساختمان های مدرسه قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جدید آموزشی دارد؟

بلی 1                                                                       خیر1

117- آیا در مدرسه آزمایشگاه ومرکز مواد وسایل آموزشی وجود دارد؟   بلی 1         خیر 1

در صورت داشتن آزمایشگاه ومرکز مواد آموزشی به سوالات زیر پاسخ دهید

118- ابعاد آزمایشگاه ومرکز مواد آموزشی چند متر است؟    طول…………………..                 عرض…………………

119- نور آزمایشگاه از چه منبعی تأ مین می گردد

نور طبیعی 1          نورطبیعی+ نور مهتابی 1    نورطبیعی + لامپ حبابی 1   نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

120- در رنگ آمیزی آزمایشگاه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                            رنگ سقف ……………..

121- آیا مدرسه دارای انجمن اولیاء ومربیان می باشد ؟   بلی 1                    خیر 1

در صورت داشتن انجمن اولیاء ومربیان به سوالات زیر پاسخ دهید

 

122- اعضای اصلی چند نفراند؟    …………………نفر

123- اعضای علی البدل چند نفراند؟…………………….نفر

124- در جلسات انجمن اولیاء ومربیان چه مباحثی مطرح می گردد

آموزشی 1         پرورشی وفوق برنامه 1         عمرانی وتجهیزاتی 1                    سایر موارد 1

125- تعداد دانش آموزانی که در سال تحصیلی 86-1385 ترک تحصیل نموده اند چند نفر است؟

پایه اول…….نفر     پایه دوم…………نفر       پایه سوم………….نفر  پایه چهارم ………نفر        پایه پنجم ………….نفر

 

126- تعداد قبول شدگان در خرداد ماه 1386 چند نفراست ؟

پایه اول ……….نفر     پایه دوم …………….نفر   پایه سوم …………..نفر      پایه چهارم ……………نفر    پایه پنجم ………….نفر

 

127- تعداد دانش آموزان تجدیدی در خردادماه 1386 چند نفر است؟

پایه اول…………..نفر    پایه دوم ………نفر    پایه سوم ………………نفر    پایه چهارم …………….نفر      پایه پنجم …………..نفر

 

128- تعداد دانش آموزان مردودی در امتحانات خردادماه 1386 چند نفر است؟

پایه اول ……………نفر    پایه دوم ……………نفر   پایه سوم  …………..نفر  پایه چهارم …………… نفر     پایه پنجم…………….نفر

 

129- تعداد تکرار کنندگان پایه در سال تحصیلی 87-1386 چند نفر است ؟

پایه اول ………..نفر    پایه دوم ……………نفر     پایه سوم ………………نفر  پایه چهارم  …………….نفر    پایه پنجم ………..نفر

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92