دانلود پایان نامه

. اکبر اسدعلی زاده می‌گوید: بریتانیا با تمسک به نظریۀ بسیار خطر ناک و فتنه انگیز «مذهب علیه مذهب». افراد روشن فکر مذهبی رابا حیله های گوناگون، به خود جذب وبا دیکته کردن سیاست های خویش به آنها، اهدافش را عملی ساخت .در همین راستا محمد ابن عبدالوهاب نجدی را پرورش داد واورا به ابن سعود سپرد و با پشتیبانیهای فراوان از این دو، راه را برای گسترش اندیشه های فرقه وهابیت هموار ساخت. بدین ترتیب، کشور استعمارگر انگلیس با طرح نقشه های حساب شده در پیدایش مذهب وهابی و گسترش وتثبیت این طرز تفکر در میان مسلمانان نقش مؤثری ایفا کرد .پس از تثبیت وهابیت به عنوان یک فرقه اسلامی مورد قبول غرب، آمریکای جنایتکار برای چپاول ثروت و منابع نفتی مناطق وهابی نشین، پشتیبانی خودرا از آنها اعلام کرد. سران وهابی نیز برای حفظ موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان به سوی آمریکا دست دراز کردند.286در کتاب خاطرات مستر همفر287 جاسوس کهنه‌کار انگلیس در کشورهای اسلامی می‌خوانیم که وی با دانستن زبان عربی و فارسی و ترکی و گشت و گذار به ترکیه و عراق و نجد در پی شخصی بوده که بتواند او را وادار به ایجاد تفرقه در جهان اسلام کند تا پس از تثبیت حضور بریتانیا در هند به وسیله کمپانی هند شرقی، این سوی دنیای اسلام یعنی شبه جزیره العرب و اماکن مقدسه را نیز تحت سلطه داشته باشند. او می‌نویسد که من گمشده خود را در محمد بن عبدالوهاب یافتم زیرا پایبند نبودن او به ضوابط مذهبی و روح غرور و خودپسندی و تنفری که از علمای عصر خود داشت و استقلال نظرش که حتی به خلفای چهارگانه (ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی) اهمیتی نمی‌داد و تنها به فهم خودش در قرآن و سنت اتکا می‌کرد از بارزترین نقاط ضعفی بود که می‌توانستم از این راه‌ها در او نفوذ کنم.همفر با همکاری زنی که او هم جاسوس انگلیس بود و نام مستعار صفیه را داشت محمد بن عبدالوهاب را بر آن داشتند تا دعوی خود را آشکارکند و سرانجام آن شد که پیروان او دست به تخریب اماکن مقدس اسلامی زدند.288وهابی‌گری به تحریک استعمار انگلیس برای تفرقه انداختن در بین جامعه مسلمین از هر وسیله ای کمک گرفت در برخی کشور های اسلامی نویسندگانی را به خدمت می‌گرفتند که با آثار و قلم شان برای گسترش تفکر وهابیت کار کنند تقریباً از جمله ایران نویسندگان مزدوری را گسیل داشتند که در بین مردم ترویج وهابیت کنند. در ایران پس از شهریور 1320 که قوای اشغالگر انگلیس وارد ایران شدند تنی چند از روشنفکرنماهای به‌اصطلاح اصلاح‌طلب دست به رواج افکار وهابی زدند که از جمله شخصی به نام حکمی‌زاده بود. او جزوه‌ای به نام اسرار هزارساله نوشت و در آن گزیده افکار وهابی‌ها را به عنوان اندیشه‌های خود و ایراد و اعتراض به عقاید هزارساله شیعیان منتشر ساخت که امام خمینی(ره) در همان ایام کتاب کشف‌الاسرار را در رد آن نوشت و منتشر ساخت و دیگری احمد کسروی بود که در کتاب‌های خود از جمله کتاب شیعی‌گری به انتشار افکار وهابی‌ها پرداخت و مرحوم حاج سراج انصاری کتاب «شیعه چه می‌گوید» را در رد آن نوشت.نقش استکبار در پرورش جریان وهابیت بسیار مهم و حیاتی به حساب می‌آید زیرا چنانکه اشاره رفت بریتانیا هم دراحداث و تولید تفکر وهابیت فعالیت داشته و اشخاص کار آزموده را بکار می‌گرفته است و هم در بقا و استمرار آن از هیچ کمکی فرو گذار نکرده است. در کتاب جنبش های اسلامی معاصر می‌نویسد: بعد از جنگ جهانی اول در حالی که شریف حسین حدود هشت سال حکومت متزلزل و نا پایدار حجاز را اداره می‌کرد ابن سعود امیر نجد در کمین او نشسته بود و منتظر فرصت بود و در همین حال که روابط حسنه ای با انگلیسی ها داشت از طریق یک انگلیسی متظاهر به اسلام از آنها مستمری دریافت می‌کرد. بعد از آن که ابن سعود با کار گردانی اصلی صحنه یعنی انگلستان، درصدد بر اندازی حکومت شریف حسین بر آمد و به حجاز طائف و سپس مکه و مدینه حمله ور شد و تحت تصرف خود درآورد، دولت انگلیس پادشاهی ابن سعود را بر حجاز و سلطنت سعودی ها را بر نجد و حجاز طی پیمان جده در سال 1937/م اعلام به رسمیت شناخت و در سال 1932/ م کشور عربستان سعودی به وجود آمد و منابع عظیم نفت شبه جزیره به شرکت های انگلیسی و آمریکایی آمد.289
انگلستان در تثبیت حکومت سعودی ها و مذهب وهابی نقش به سزایی داشته است و میتوان گفت که بریتانیای آن زمان چنان در بین سعودی ها نفوذ داشته است که هر کجای منطقه را که بریتانیاییها میخواستند سعودیها داشته باشند تسلیم می‌کردند و هر کجا را که نمی خواستند به آنجا تسلط نداشتند.
9 تحمیل و اصرار عقیده
بسیاری از مذاهب دنیا پیروان خود را از مطالعه و بررسی دیگران منع نموده و راه تحقیق وتفحص را می‌بندد ولی اسلام عزیز است که در این قسمت دروازه ها را باز گذاشته و از گفتگو و تحقیق استقبال می‌نماید تا اگر کسی حرف برای گفتن داشته باشد بیاید مطرح نماید و سخن با منطق و معقول برگزیده شود و در مقابل از تعصب و لجاجت و نشنیدن حرف و منطق دیگران به شدت مذمت نموده است چنانکه در قرآن مجید می‌فرماید:« و انی کلمادعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا»290 خداوندا ! هر زمان آنان را دعوت کردم که آنها را ببخشی انگشتهارا در گوش قرار دادند، و لباس بر خویشتن پیچیدند، در گمراهی خود اصرار ورزیدند، و شدیداً استکبار کردند.و کسانی را که اهل گفتمان و آزاد اندیش و انتخاب گرند و به سخنان دیگران بدون تعصب و لجاجت گوش می‌دهند و با خرد و بینش پذیرای سخن حق و منطقی اند را بشارت داده است . چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: «و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انا بوا الی الله لهم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدهم الله و اولئک هم اولوالالباب».291
« کسانی که از عبادت طاغوت اجتناب کردند و به سوی خداوند باز گشتند بشارت از آن آنها است، بنا بر این بندگان مرا بشارت ده »
کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند، آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده، و آنها خردمندانند »
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه آورده است:در این آیات، قرآن از روش مقایسه بهره گیری کرده، و در مقابل مشرکان معتصب و لجوجی که سر نوشتی جز آتش دوزخ ندارند سخن از بندگان خاص و حقیقت جوی پروردگار به میان آورده، میگوید: « بشارت باد بر کسانی که از عبادت «طاغوت» اجتناب کردند و به سوی خدا باز گشتند . »سپس برای معرفی این بندگان ویژه می‌گوید: « بندگان خاص مرا بشارت ده » .« آنها که سخنان را می‌شنوند، و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند » .« آنها کسانی هستندکه خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان و صاحبان مغز و عقلند» .این دو آیه که به صورت یک شعار اسلامی در آمده، آزاد اندیشی مسلمانان، و انتخاب گری آنها را در مسائل مختلف بخوبی نشان می‌دهد .نخست می‌گوید: « بندگان مرا بشارت ده » و بعد این بندگان ویژه را به این صورت معرفی می‌کند که « آنها به سخنان این و آن بدون در نظر گرفتن گوینده بر می‌گزینند » هیچگونه تعصب و لجاجتی در کار آنها نیست، و هیچگونه محدودیتی در فکر و اندیشۀ آنها وجود ندارد، آنها جویای حقند وتشنۀ حقیقت، هر جا آن را بیابند با تمام وجود از آن استقبال می‌کنند، و از چشمۀ زلال آن بی دریغ می‌نوشند و سیراب می‌شوند .آنها نه تنها طالب حقند و تشنۀ گفتار نیک بلکه در میان « خوب » و « خوبتر » و « نیکو » و « نیکوتر » دومی را برمی گزینند، خلاصه آنها خواهان بهترین و برترینند.آری این است نشانۀ یک مسلمان راستین و مؤمن و حق طلب.292وهابی های متعصب (سلفیها) به طور کامل در نقطه مخالفت این منطق عاقلانه و عادلانه اسلامی قرار دارند . آنها معتقدند باید برداشت خود را در مسئله شرک و توحید بر دیگران تحمیل کرد، اگر چه از طریق تهدید به قتل و خونریزی و غارت اموال باشد که اسنادش در کتابهای بنیانگذار این مذهب موجود است .آیت الله مکارم می‌افزاید:وقتی به عالمان آنها می‌گوییم اگر شما عالم هستید ما هم عالم هستیم و بیش از شما درس خواندایم و کتاب نوشته ایم اگر شما مجتهد هستید ما هم مجتهد هستیم علمای الازهر و حوزه های دینی دمشق و اردن و سایر بلاد اسلامی نیز مجتهدان بسیاری دارد چه دلیلی دارد که دیگران مجبور باشند عقیده شما را در باب شرک و توحید بپذیرند . می‌گویند حرف همین است که ما می‌گوییم و اسلام همین است که ما به آن رسیده ایم فراموش نمی کنیم در سال های نخستین که زیارت خانه خدا مشرف شده بودم در مدینه منظره عجیبی دیدم که مرا سخت در فکر فرو برد . گروهی بنام آمرین به معروف (از متعصبین وهابی) با ریشهای بلند اطراف مرقد پیامبر اکرم را گرفته بودند و هرکدام شلاقی در دست داشتند و هرکس به قصد بوسیدن مرقد پیامبر نزدیک می‌شد بر سرش می‌کوفتند و می‌گفتند هذا حدید هذا خشب و هذا شرک این ضریح یک قطعه آهن و چوب بیش نیست و این کار شما شرک است، و فراموش نمی کنم که در زیارت خانه خدا رفته بودم جمعی را دیدم که منبر پیغمبر را ببوسند و شرطه ها را کلافه کرده بودند. یک نفر که ظاهراً از مامورین امر به معروف بود برخاست و این جمله را گفت: و الله یجوز قتال هولاء بالسیف.تحمیل فکر از سوی یک گروه اندک که از نظر علمی رتبه پایین تر را دارند بر اکثریت مسلمین به هیچ منطقی سازگار نیست ولی سلفی ها معتصب از بد ترین روشها برای تحمیل عقیده خود استفاده می‌کنند و این جای تأسف است.293وهابیت حتی درکتب که برضدبعضی ازفرق ومذاهب اسلامی نوشته اند الفاظ و کلمات رکیک وزننده وعبارات شدیداللحنی رابه کاربرده اندکه حاکی ازتحمیل افکارواصرارعقیده وتک روی این گروه است.آیت الله مکارم درجای دیگرآورده است:متعصبان وهابی اخیراً کتابهای در ردّ بعضی از مذاهب اسلامی نوشته و آنها را در میان حجاج پخش میکنند در حالی که با ادبیات زشت و الفاظ رکیک و مشتمل بر انواع دروغها و تهمتها و نسبت دادن شرک و کفر به دیگران است، آنها در کتابها به مخالفین خود از القاب زشت و زننده استفاده می‌کنند.
10 انتشارات ضد شیعه
یکی دیگر از راه های تبلیغی وهابیون انتشار و پخش کتب حاوی اعتقادات و تفکرات وهابیت وضد شیعی است که مبالغ هنگفتی از ذخایر نفتی را دراین مسیر به مصرف می‌رسانند و کتب مذکور را که به زبان های مختلف دنیا چاپ شده است پخش نموده واز موسم حج، استفاده برای رسیدن به اهداف شان از این طریق استفادۀ قابل توجهی را میبرند.جعفر مرادی یکی از کار شناسان بحث فرقهها ونحله های اسلام چنین می‌گوید: از زمینه های عمدۀ تبلیغی وهابیت، استفاده از موسم حج است. آنها افراد مناظره کنندۀ فراوانی را تربیت نمودهاند تا شبهات وهابیت را به زبا نهای مختلف وچهره به چهره برای حاجیان کشورها توضیح دهند وکتب وجزوات فراوانی به شکل هدیه به مردم میدهند و آرام آرام حاجیان را در سایۀ انحرافات خود شان در می‌آورند، که برخی آمار در این زمینه تکان دهنده است، مثلا در حج سال 1381 ده میلیون و ششصدو هشتادو پنج هزار جلد کتاب (که اغلب ضدشیعی هستند) به 20 زبان دنیا در بین حاجیان رایگان توزیع شده است.294 بر خی کتب که وهابیون علیه شیعه می‌نویسند با تیراژ بسیار بالای چاپ، ودر کشور ها ی دیگر پخش می‌نماید، چنانکه علی اصغر رضوانی اورده است: یکی از روحانیون سر شناس شیعه در منطقه قطیف کشور سعودی در شب 12 رجب سال 1382 در مکه معظمه اظهار داشته است که اخیرا کتابی علیه شیعه نوشتند به نام «لله ثمّ تاریخ» و آن را در تیراژ بالایی چاپ وپخش کردند به طوری که با کامیون های بزرگ در منطقه قطیف و احساء در میان شیعیان به رایگان توزیع کردند و همین کتاب در سال 1380 در یک صد هزار تیراژ چاپ و آن را در کشور کویت توزیع کردند که یکی از معتمدین آن جا نامه ای به پادشاه کویت نوشت وگفت:اگر این کتابها توزیع شود کویت به لبنان دیگری مبدل خواهد شد.295 همانطوری که ذکر شد کتاب دیگری به نام «جاء دورالمجوس» (زمانه مجوسیان آمد) را شخصی به نام عبد الله محمد قریب مصری نوشته است که در این کتاب منظور از مجوس ایرانیان هستند ودر این کتاب آمده است که انقلاب امام خمینی مجوسی وغیر اسلامی است . آنها عربی بودن را مساوی با اسلام میدانند و بعد ادامه میدهد:« این انقلاب کسروی است ومحمدی نیست».آنها شیعیان را پیروان کسروی میدانند (کسروی یک دیگر اندیش منحرف با عقاید موهوم بود که خودش با عقا ئدش به درک واصل شد).296 وهمین طور کتاب های تهاجمی دیگری نوشته شده وبلا فاصله به فارسی ترجمه وبه حاجیان فارسی زبان هدیه می‌شود. در ماهنامه خبری شیعیان جهان به نقل از آیت الله نوری همدانی آمده است: «وهابیت به منظور براندازی شیعیان وتضعیف عقاید آنان پنج هزار کتاب در نقد شیعه منتشر کر ده است ودر مو سم حج سال 1381 بیش از یک میلیون نسخه کتاب بر ضد شیعه میان حجاج توزیع کرده است».297
11 در انحصار قرار دادن مراکز انتشاراتی و کتابخانهای
هر کشوری که متشکل از مذاهب مختلف و قومیت های گونا گون باشد باید تمام آنها جهت پیشرفت و شکوفایی وکشف حقائق، از حقوق اسلامی و شهروندی خویش بر خوردار بوده تا بتوانند ازادانه ابراز نظرو تبادل افکار نمایند زیرا قبضه کردن گروهی خاصی ومحروم کردن دیگران، دور از عدالت اجتماعی ودستورات اسلامی و حقوق بین المللی است.در کشور عربستان فعلی متأسفانه این امر رعایت نشده وتمام مراکز انتشاراتی ورسانهای منحصرا در اختیار گروه حاکم (وهابیون) قرار دارند ودیگران در ازنزوا ومحرومیت قرار گرفته اند بطوریکه حتی حق هرگونه تحقیق وپژوهش که به نفع جریان حاکم نباشد ممنوع و حتی مجرم شناخته می‌شود واز این طریق عقاید و اندیشه های دیگران را تضعیف وعقاید وهابیت را تبلیغ می‌نمایند. عباس جعفری میگوید:« حکّام وهابی آل سعود تمام امکاناتی را که از استخراج بی حد وحساب نفت به دست می‌آید در راه تبلیغ حکومت استبدادی سعودی وآئین منحرف وهابیت بهره می‌گیرند. مهمترین مراکز فرهنگی ورسانه ای (رادیو، تلویزیون و مطبوعات) تلاش در معرفی نظام حکومتی آل سعود و آیین وهابیت به عنوان بهترین تشکیلات اداری و مذهب مورد علاقه مردم و هماهنگ با قرآن وسنت نبوی است» وی می‌افزاید: « هر گونه تحقیق وپژوهشی که با این بر نامه ها همسو باشد، تهیه، تنظیم، منتشر، نگهداری وتبلیغ می‌شود وهر گونه تحقیق وتالیفی که موافق با مذهب دیگران (به ویژه مذهب تشیع امامیه) باشد انحراف از دین وبدعت وکفر معرفی ومردم را از نزدیک شدن به آن منع می‌کنند»298 در این قسمت برخی از آن مراکز انحصاری بطور اختصار آورده می‌شود:
الف)کتابخانه ها
در کشور وهابی نشین عربستان کتابخانه های زیادی با ارقام بالای ازکتب وجود دارد اما متأ سفانه وهابیت ازاین کتاب خانه ها استفاده انحصاری می‌کنند اما وقتی مراجعین از کتابخانه های شیعه باز دید می‌کنند کتب اصلی ودسته اول سایر فرق مسلمین حتی وهابیت به وفور به چشم می‌خورد وبدون هیچ محدودیتی در اختیار همگان قرار می‌گیرد اما اگر یک مُراجع شیعی ویا یک محقق در باره شیعه پژوهشی داشته باشد وبه این کتاب خانه ها مراجعه کند کتب ومنابع اصلی ودسته اول شیعی را پیدا نخواهد کرد و یا اگر پیدا شود به صورت تحریف شده وناقص خوا هد بود .علی محمدی آشنانی در کتاب شناخت عربستان به برخی از این کتابخانه ها اشاره ای دارد و چنین می‌نگارد: تعداد کتابخانه های عمومی عربستان در سال 1410 به 60 عدد افزایش یافت و در حال حاضر بیش از یک میلیون جلد کتاب دراین کتابخانهها موجود است. مهمترین کتابخانه های عربستان عبارتنداز:
کتابخانۀ شورای انگلیس: درسال 1970 تأسیس شد و دارای 9000 جلد کتاب و 59 مجلۀ دورهای است
. کتابخانۀ فرهنگی.
. کتابخانۀ انجمن ادارۀ عمومی: در سال 1962 تأسیس گردید و دارای050/770/1جلد کتاب عربی و انگلیسی، 669 مجلۀ دوره ای و 951 نشریۀ دولتی است .
. کتابخانۀ دانشگاه اسلامی: در مدینۀ منوره، در سال 1961 تأسیس شد ودارای 000/334 جلد کتاب، 26000، 897 پایان نامه، اسلاید و میکروفیلم است
. کتابخانۀ عمومی ملک عبدالعزیز: در سال 1985 تأسیس شد ودارای 068/139 جلد کتاب [عربی] 293/22 جلد کتاب [اساسًا انگلیسی] 872 مجلۀ ادواری [عربی و غیر عربی] و دارای مجموعه ای از کتب تاریخی و کتب کمیاب مرجع می‌باشد
6. کتابخانۀ دانشگاه ملک سعود: این کتابخانه دارای میلیون جلد کتاب، 3000 نشریۀ ادواری، 86000 نشریۀ دولتی و تعداد زیادی کتب خطی کمیاب و مرجع است . و یک واحد مرکزی با 14 واحد فرعی دارد که سه واحد آن مخصوص دانشجویان دختر است . استفادۀ عموم از آن، به شرط ارائۀ معرفی نامه آزاد می‌باشد. در این کتابخانه تعدادی کتب ایرانی نیز موجود است که اکثراً کتب شعر عمر خیام، رودکی، سعدی و حافظ می‌باشد
7. کتابخانۀ الحرم [مکه] با 6000 جلد کتاب .
8. کتابخانۀ مدرسه الحدیث [مکه].
9. کتابخانۀ اوقاف مدینه: کتابخانۀ عارف حکمت 6000 جلد کتاب، و کتابخانۀ محمودیه 2000 قرآن
10.کتابخانۀ ملی ملک فیصل: در سال 1968 تأسیس شد و دارای 000/37 جلد کتاب به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه است
11. کتابخانۀ ملی ملک فهد: عملیات ساختمان سازی این کتابخانه در سال 1406 هـ. ق. آغاز و با صرف مبلغ 8 میلیون ریال سعودی در سال 1409 هـ. ق. به پایان رسید . مساحت کتابخانۀ یاد شده 58 هزار متر مربع است که شامل 30 هزار متر مربع پارک و فضای سبز و 28 هزار متر مربع بنای سه طبقه می‌باشد.
این کتابخانه در حال حاضر دارای تعداد 30 هزار مدرک و سند درباره تاریخ و توسعۀ کشور است و تا پایان محرم 1412 هـ. ق. نیز تعداد